Content1 | col2

Science Center Østfold med nytt Hovedstyre

Publisert: 22.06.2010
De 17 kommunen i Østfold, og de private bidragsyterne er nå representert i styret!
På ekstraordinær generalforsamling i dag, etter at Østfold fylkeskommune i går kom inn som 40% aksjonær i hovedselskapet Science Center Østfold Eiendom AS, ble følgende styre valgt:

Osmund Ueland, styreleder - ekstern
Siv Henriette Jacobsen (fylkesutvalg- og fylkestingspolitiker), styremedlem, oppnevnt av Østfold fylkeskommune
Egil Frode Olsen (fylkesdirektør utdanning), styremedlem, oppnevnt av Østfold fylkeskommune
Anne Grethe Erlandsen (direktør for Kommunikasjon og samfunnsansvar i Sykehuset Østfold HF, styremedlem oppnevnt av Sarpsborg kommune
Einar Evensen (rådmann i Sarpsborg kommune), styremedlem oppnevnt av Sarpsborg kommune
Per A. Sørlie (adm. direktør Borregaard), styremedlem som representant fra de private bidragsyterne
Toril Lahnstein,(rådmann Askim kommune) styremedlem som representant for de 17 kommunene

Som personlig vara medlem er valgt:

Per Inge Bjerknes, leder av Østfold fylkeskommunes Samferdsels-, nærings- og miljøkomité, for Siv Henriette Jacobsen
Hanne Thea Stenersrød, fylkesjurist Østfold fylkeskommune, for Egil Frode Olsen
Elisabeth Giske, høgskolelektor Høgskolen i Halden for Anne Grethe Erlandsen
Alf Petter Halvorsen, daglig leder Vekst i Sarpsborg for Einar Evensen
Thorfinn Hansen, adm. direktør i Infotjenester, for Per A. Sørlie
Bjørnar Laabak, formannskap- og bystyrerepresentant i Fredrikstad, for Toril Lahnstein

Hovedstyret er generalforsamling i det heleide driftsselskapet Science Center Østfold AS og oppnevner styre der.

Fylkesordfører Ole Haabeth og ordfører Jan O. Engsmyr er begge fornøyd med den aksjefordelingen som nå er avtalt med Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune som likeverdige eiere med 40 % hver, og de øvrige 20 % fordelt med 10 % samlet til de øvrige 17 kommunene, og samme til de private bidragsyterne.

"Hovedstyret har kompetanse og bredde til å sikre at forventningen til senteret blir innfridd" sier de to ordførerne.

Ordfører Jan O. Engsmyr takker samtidig det gamle styret som har vært med siden våren 2007, som sammen med daglig leder Bjørn Winther Johansen, har taklet alle utfordringer og sikret realiseringen av prosjektet. Disse var: Thomas Elisenberg IFE Halden, Hanne Egenæss Wiig Hansa Borg, Einar Evensen Sarpsborg kommune, Egil Bøckmann COWI Fredrikstad, Odd Roald Andreassen Østfold fylkeskommune, Irene Johansen Stortinget og Osmund Ueland (leder).


Sarpsborg 8. juni 2010.

Kontaktpersoner for nærmere informasjon:
Fylkesordfører Ole Haabeth, mobil 90 85 87 08
Ordfører Jan O. Engsmyr, mobil 90 55 10 25
Styreleder Osmund Ueland, mobil 41 65 60 01