Content1 | col2

Hybridbusser til gratistransport av Østfoldelevene!

Publisert: 29.06.2010
Vitensenteret i Østfold først ute med satsing på hybridbusser til gratistransport av Østfoldelevene! 2 spesialdekorerte Volvo 7700 Hybrid settes våren 2011 inn i vitensentertrafikk.
Science Center Østfold, som nå bygges på Grålum ved E6, har valgt Energi, Miljø og Helse som hovedtemaer for sin vitensenterformidling. Senteret har nå besluttet at alle skoleklasser i Østfold får gratis transport til senteret! Transporten skal skje med 2 av verdens første serieproduserte hybrid busser og skjer i samarbeid med Østfold kollektivtrafikk og Nettbuss Østfold AS.

De nye hybridbussene, "Science bussene", vil utstyres med formidlingsutstyr om bord - og dermed starter vitensenterdagen for elevene allerede på reisen til senteret!

Skoleelevene og lærerne er senterets viktigste målgruppe. En bevisst satsning på å levere bedre enn forventet ligger bak denne storstilte satsningen på gratistransporten til og fra alle 18 kommuner i fylket.

Styreleder Osmund Ueland uttaler: "Senteret setter denne satsningen inn i sitt arbeid med å leve opp til sin visjon: En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen - satsingen koster mye penger, men er helt nødvendig så lenge skolene ikke har midler til bussreiser for elevene".

Senteret vil årlig få en kostnad med transporten på rundt 2 mill kr, men får gjennom samarbeid med Østfold kollektivtrafikk (ØKT) til gjengjeld en betydelig reklameverdi gjennom reklameplass på 80 busser i Østfold! Reklameplassen vil inngå i vitensenterets tilbud til næringslivspartnere som vil være med å utvikle senteret videre.

Adm. direktør Bjørn Winther Johansen uttaler: "Vi er overbevist om at dette er en strategisk riktig beslutning som vil styrke senteret. Alle Østfoldelever må få lik tilgang til vitensenteret. Når dette i tillegg skjer med fremtidsrettede og ikke minst miljøvennlige hybridbusser, vil dette styrke vår posisjon som en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet!"

Science bussene skal kunne benyttes av senterets sponsorer og samarbeidspartnere når de ikke er i oppdrag for senteret. Nettbuss Østfold AS er valgt som offisiell leverandør for denne transporten ut fra sin sterke posisjon i Østfold. I avtalen med Nettbuss ligger også samarbeid rundt attraktive reise- og besøkstilbud til hele Østlandet og gjennom Timeekspressen Oslo - Strømstad.

Gjennom satsingen på hybridbusser vil vitensenteret i sin formidling vektlegge økt bruk av miljøvennlig kollektivtransport som et viktig bidrag til et bedre miljø. Erfaringene med hybridbussene vil derfor inngå i et testprogram som i samarbeid med ØKT vil gi verdifull informasjon for fremtidige kjøp av busstjenester Østfold.

Per Inge Bjerknes, leder av Østfold fylkeskommunes Samferdsels-, nærings- og miljøkomité sier i en kommentar:
"Dette er en fantastisk satsing av Science Center Østfold. I arbeidet for lavere CO2 utslipp er det viktig at vi klarer å kommunisere med barn og unge. Hybridbussene er et flott eksempel på bruk av ny teknologi som jeg tror vil bli et viktig kommunikasjonsverktøy for vitensenteret. Som politiker med miljøfokus håper jeg også at vitensenterets satsing vil ha betydning når kravene til morgendagens busstjenester skal utformes".

Sarpsborg 28. juni 2010.

Kontaktpersoner for nærmere informasjon:

Osmund Ueland, tlf 41656001
Bjørn Winther Johansen, tlf 97981439
Per Inge Bjerknes, tlf 90914145

Les mer om Volvo 7700 Hybrid
Les mer om avtalen