Content1 | col2

Energieffektivt nytt Vitensenter i Østfold - reduserer energiforbruket med 40%

Publisert: 27.08.2010
Det nye Vitensenteret på Grålum i Østfold blir blant Norges mest energieffektive bygg. Etter 3 millioner kroner i tilskudd fra Enova bygges senteret nå etter en såkalt passivbygg - standard. - Dette innebærer at bygget kommer til å bruke så lite energi som mulig, og vårt bygg blir derved et forbilde for ny, fremtidsrettet miljøvennlig byggeskikk, sier styreleder Osmund Ueland i Science Center Østfold Eiendom AS, som er eier av bygget.
Passivhus, eller passivbygg er bygg som oppføres med betydelig lavere energibruk enn det som har vært vanlig. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. - I det nye Vitensenteret skal i tillegg både lokal vindkraft og solenergi brukes for å gjøre bygget så energivennlig som mulig, sier Osmund Ueland. - Med en fremtidig reduksjon i driftskostnadene til energi på 40% fra de opprinnelige planene blir også tilleggsinvesteringen lønnsom, fremholder Ueland.

- Passivstandard for norske bygg vil bli sentralt i kravene til energivennlig byggeskikk både i Norge og EU i årene fremover, sier adm.dir i Enova Nils Kristian Nakstad. - Enovas økonomiske støtteordninger til byggsektoren er allerede justert i tråd med dette, og vi vil belønne aktører som Vitensenteret i Østfold; utbyggere som går foran og bokstavelig talt setter ny standard i den viktige byggnæringen, sier Nakstad. Vitensenteret i Østfold blir et av landets 8 regionale vitensentra, og bygges for å gi barn og unge et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. Vitensenteret i Østfold har valgt energi, miljø og helse i sin formidling.

For ytterligere opplysninger:
Styreleder Osmund Ueland, Science Center Østfold Eiendom AS, tlf 41 65 60 01
Områdeleder Næringsbygg i Enova Christian Hemmingsen
Tlf.: 908 26 989

Se også vedlagte tilleggsinformasjon »