Content1 | col2

Besøk av Karita Bekkemellem på byggeplassen

Publisert: 21.09.2010
Høsten 2011 åpner Science Center Østfold et nytt spektakulært vitensenter på over 6000 m2. Adm. direktør Karita Bekkemellem og næringspolitisk direktør John Vigrestad fra LMI besøkte denne uken byggeplassen og ble vist rundt av styreleder Osmund Ueland.
Science Center Østfold er et regionalt vitensenter. Senteret leverer skoleprogrammer til elever og lærere ved skoler i Østfold. Det nye bygget skal utvide dagens virksomhet til et vitensenter, opplevelsessenter og møteplass. Et av senterets hovedtemaer er helse. - Med barn og unge som hovedmålgruppe og senterets visjon som aktiv pådriver i samfunnsutviklingen vil Science Center Østfold kunne bli et av de viktigste hus i landet til å bevisstgjøre fremtidsholdinger, sa Osmund Ueland under omvisningen. Ueland påpekte at en slik samfunnsoppgave krever engasjement fra stat, fylkeskommune, kommuner og næringsliv, og han håpet at også legemiddelindustrien vil se på senteret som viktig markeds- og møteplass. Senteret blir liggende ved siden av det nye Østfoldsykehuset.