Content1 | col2

Nyskapning og innovasjon inn i Science Center Østfold!

Publisert: 28.09.2010
Nyskapning og innovasjon inn i Science Center Østfold! Science Center Østfold ønsker at alle deler av Østfold engasjerer seg i nyskapningsmiljøet i senteret!
Leiekontrakt på arealer i 2. etasje av senteret er i dag inngått med Borg Innovasjon AS. Målsettingen til Borg Innovasjon AS er å bidra aktivt til etablering av nye teknologi- og kunnskapsbaserte virksomheter og å skape et attraktivt miljø for nyskapning og innovasjon. Styreleder Osmund Ueland i Science Center Østfold Eiendom AS, selskapet som eier utleieseksjonen i bygget, sier at nyskapningsfokuset til Borg Innovasjon er svært ønskelig i senteret. Det er nå naturlig og viktig at selskapets rolle og arbeid innen nyskapning og innovasjon får en sterkere forankring og eierskap fra hele Østfold (Halden, Indre, Mosseregionen og Fredrikstad). Hovedaksjonærene i Borg Innovasjon AS er i dag Fortum Holding Norway AS, Østfold Energi AS, Borg Næringsutvikling AS og SIVA Selskapet for industrivekst SF. Fredrikstad og Sarpsborg kommune, Høgskolen i Østfold og flere bedrifter er også eiere. Styret i selskapet ser behov for å få inn nye eiere, og ønsker en sterkere forankring i Østfold og mot selskapets satsing på helse- og omsorgsinnovasjon. Styreleder Bernt Sørlie i Borg Innovasjon AS, sier at selskapet nå er ved en naturlig milepæl for å utvide eierskapet. Ueland sier at etableringen av et innovasjonsmiljø i senteret er en naturlig videreføring og forsterkning av vitensenterets satsing, og at Ungt Entreprenørskap og Østfold Etablererservice er virksomheter som også bør bli en del av nyskapningsmiljøet i vitensenteret. I avtalen mellom Science Center Østfold og Borg Innovasjon AS ligger at selskapet skal få til ønsket utvikling i god tid før innflyttingen i lokalene sommeren 2011. Borg Innovasjon arbeider blant annet med flere prosjekter for utvikling av ny teknologi og nye tjenester mot helse- og omsorgssektoren. Dette passer godt inn i senterets vektlegging av Helse i tillegg til Energi og Miljø. Utleieseksjonen i senteret har et atrium i 1. etasje som egner seg godt som en markedsplass for utviklingsprosjekter og samarbeidende næringsliv. Science Center Østfold har visjonen: En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen. Senteret er et Vitensenter for barn og unge, et Opplevelsessenter for familier og reiseliv, og en møteplass for næringsliv og akademia. Senteret har valgt Energi, Miljø og Helse som sine formidlingsområder, og skal bruke Møteplassen til å forsterke dette fokus. Senteret vil årlig får over 100 000 besøkende. Kontaktpersoner: Borg Innovasjon AS: Styreleder Bernt Sørlie, 90 00 60 03 Daglig leder Bjørn Horten, 90 59 94 96 Science Center Østfold Eiendom AS: Styreleder og ressursperson Osmund Ueland, 41 65 60 01 Adm. direktør Bjørn Winther Johansen, 97 98 14 39