Content1 | col2

Ledig stilling: Teknisk sjef

Publisert: 12.10.2010
Science Center Østfold åpner 1. august 2011 et regionalt vitensenter på 6400 m2 ved E6 på Grålum i Sarpsborg. Satsingen har en investeringsramme på ca 170 mill og er et spleiselag mellom offentlig og privat kapital. Science Center Østfold sin visjon er: "En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen!" Senteret skal inspirere barn og unge innenfor naturvitenskap og teknologi, og har valgt Energi - Miljø - Helse som sine hovedtemaer. Temaene er grunnleggende i senterets formidling, samt i arbeidet med å realisere visjonen. Det nye Vitensenteret får en spektakulær arkitektur og blir blant Norges mest energieffektive bygg. Huset bygges etter Passivbygg standard som innebærer at bygget vil bruke svært lite energi. Bygget blir et forbilde for ny, fremtidsrettet miljøvennlig byggeskikk og dette skal brukes i kommunikasjonen med barn og unge. For å drifte, vedlikeholde og utvikle dette unike bygget i dag og for fremtiden skal det ansettes en teknisk sjef.
Lederen har faglig tyngde, og tar ansvar for å sikre lang levetid og kostnadseffektiv drift av en topp moderne teknisk infrastruktur. Dette omfatter bygg, senterets interaktive utstillinger samt viktige support- og servicefunksjoner. Struktur, stor arbeidskapasitet, selvstendighet og evne til å lede og inspirere det tekniske teamet, blir viktige egenskaper i rollen. Stort engasjement og servicegrad i møte med målgruppene. Teknisk sjef inngår i ledergruppen.

Arbeidsoppgaver
Etablere de nødvendige systemer og prosedyrer for senteret og for utstillingene. Kvalitetssikre serivce- og funksjonalitetsgraden ved senteret. Drift- og vedlikeholdsansvar for bygget, utstillingene og for utleieseksjonen. Oppfølging av tekniske underleverandører. Etablere og utnytte senterets vedlikeholdsavdeling. Teknisk sjef disponerer senterets verksted/lagerrom på 200m2 Dette skal utstyres med nødvendig utstyr for vedlikeholdsoppgaver og senere for utvikling av nye utstillinger. Rekruttere og utvikle medarbeiderne i den tekniske avdelingen, skape motivasjon gjennom struktur og planlegging. Ansvarlig for teknisk drifts- og vedlikeholdsbudsjett.

Arbeidstid
100% stilling. Stillingen krever fleksibilitet

Ønskede kvalifikasjoner
Høyere utdanning med hovedvekt innen elektro er ønskelig. Relevant erfaring med moderne drifts- og servicesystemer. Relevante tekniske områder er: elektronikk, mekanisk og elektrisk vedlikehold. Erfaring fra publikums- og arrangementsrettede arenaer/scener er relevant. Erfaring/interesse for å finne kundetilpasset teknisk løsninger med god og kvalitetsmessig materialbruk. Erfaring med drift og vedlikehold av bygg fortrinnsvis med moderne styringssystemer. Interesse/innsikt i industridesign, kvalitet og formuttrykk vil være et godt bidrag til utførelse av rollen.

Personlige egenskaper
En teknisk sjef som er faglig sikker og har tyngde nok til å påta seg ansvaret med å etablere og drifte den tekniske infrastrukturen ved SCØ. Vedkommende må være selvstendig, ha god struktur og evne til å planlegge det tekniske teamets hverdag. Kandidaten har en god samarbeidsprofil, med høyt aktivitetsnivå og vil trives med å håndtere flere komplekse oppgaver samtidig. Tålmodig og imøtekommende person opp mot alle målgruppene. Gjennomføringsevne og handlekraft.

Vi tilbyr:
  • Stillingen er unik i Østfold. Som teknisk sjef blir du en del av et arbeidsmiljø preget av entusiasme og glede.
  • For mer informasjon om stillingen kontakt Annette T. Mohr i ISS Personalhuset tlf 98 29 51 32.
  • For å søke stillingen se www.personalhuset.no under ledige stillinger - Østfold.

Søknadsfrist: 24.10.10