Content1 | col2

Navnejakten endelig over!

Publisert: 18.11.2010

Science Center Østfold blir fra i dag INSPIRIA science center! Jakten på et navn og en profil som styrker vår posisjon og formidler vår grunnleggende ide er over!

INSPIRIA science center skal inspirere! Sammen med rådgiverne Siste Skrik Kommunikasjon og Expology er den nye visuelle profilen utviklet til å være moderne og leken! Logoen er unik ved at den har en formbank som vil leve og endre seg med de besøkende!

Fylkesordføreren synes navnet er flott!

Jeg synes Inspiria er et flott og forpliktende navn! Det er hyggelig å se senteret reise seg med ambisjon rundt å bevisstgjøre fremtidsholdninger hos barn og unge rundt de valgte tema Energi, Miljø og Helse" sier fylkesordfører Ole Haabeth.

INSPIRIA science center har levd med ønsket om et nytt navn i lengre tid. Nå legges det til rette for at senteret får en internasjonal profil - og kan plassere seg blant de ledende vitensentrene i Norden!

De ansatte på senteret er svært begeistret for det nye navnet, som er testet ut på en rekke målgrupper. "INSPIRIA science center er et navn som vil hjelpe oss i arbeidet med å nå senterets høye ambisjoner. Navnet gir oss en sterk identitet og en profil som kan måle seg med annerkjente vitensentre både i Norden og resten av Europa."