Content1 | col2

Forskersamarbeid mellom Universitetet for Miljø og Biovitenskap og INSPIRIA science center!

Publisert: 23.11.2010

Tirsdag 23. november undertegnet rektor Hans Fredrik Hoen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og adm. direktør Bjørn Winther Johansen i INSPIRIA science center en viktig samarbeidsavtale mellom partene.

· Gråvannrenseanlegg for industribygg skal utvikles i samarbeid med flere partnere, og har kommersialisering for norsk og internasjonalt marked som målsetting. INSPIRIA science center blir pilotprosjekt, og anlegget skal synliggjøres i utstillingen.

· Samarbeidet skal gjøre UMB mer synlig og slik at UMB fremstår som et attraktivt utdanningsvalg for kommende studenter.

· Samarbeidet skal styrke INSPIRIA science center som regionalt vitensenter

UMB har siden 2008 vært en samarbeidspartner til INSPIRIA science center, og deltatt i en ekspertgruppe for senterets energiløsninger i pågående byggeprosjekt.

Nå trappes samarbeidet opp gjennom et forskningsprosjekt knyttet til gråvannrensing. Et aktivt samarbeid som viser frem UMBs kompetanse og studietilbud på en ny måte for kommende studenter. INSPIRIA science center får samtidig tilgang til et sterkt kompetansemiljø i utviklingen av skoleprogrammene for de videregående skolene.

Rektor Hans Fredrik Hoen ved UMB sier i en kommentar: Samarbeidet mellom UMB og INSPIRIA science center gir store muligheter for alle involverte! UMB ønsker å bli enda mer synlig som et attraktivt utdanningsvalg for kommende studenter, og da er INSPIRIA science center en svært viktig arena for profilering av UMB.

INSPIRIA science center ønsker å trekke på ressurser fra universitet og høgskoler for å gi best mulig tilbud til elevene i videregående skoler. Denne avtalen med UMB gir oss et viktig kvalitetsstempel i vårt arbeid med å lage attraktive skoleprogram, og viser veien videre for mange kommende studenter, sier adm. direktør Bjørn Winther Johansen i INSPIRIA.

I kontrakten med NCC Construction AS hadde INSPIRIA science center tatt inn en opsjon på å installere et enkelt gråvannrenseanlegg (hyttestandard). Ut fra UMB sitt initiativ til å utvikle et nytt gråvann renseanlegg for industribygg, vil INSPIRIA vente med å installere gråvannrenesanlegg til det nyutviklede anlegget fra UMB på Ås står ferdig i løpet av en to års periode.

Det er utrolig positivt for INSPIRIA science center at en del av de tekniske anlegg, nå blir et forskningsprosjekt, som publikum også får se utviklingen i, sier styreleder Osmund Ueland i INSPIRIA science center.

Ønsker der å laste ned INSPIRIA logo vektorisert, gå til wwww.inspiria.no (menypunkt presse)

For ytterligere kommentarer:

UMB
rektor Hans Fredrik Hoen 90 67 12 75
instituttsjef Vidar Thue-Hansen 95 79 79 10
IMT (Institutt for matematiske realfag og teknologi).

INSPIRIA science center
adm. direktør Bjørn Winther Johansen 97 98 14 39
styreleder Osmund Ueland 41 65 60 01