Content1 | col2

Sparebankstiftelsen DnB NOR gir 1,6 mill kr til Planetariet i INSPIRIA science center!

Publisert: 03.12.2010

INSPIRIAs storstilte satsing på et planetarium i INSPIRIA science center er et viktig trekk for å vekke interessen for realfagene, og vil være en storslagen arena for å inspirere til kunnskap. Planetarievisningene passer for alle aldre, store som små, og gjennom tilbud mot skoler og barnehager blir visningene tilpasset det alderstrinnet som er påbesøk. I tillegg gir planetariet muligheter til å vise spektakulære filmer om vårt fantastiske univers også i andre sammenhenger, og vil være en fantastisk og utradisjonell ramme ved kurs og konferanser.

Fremvisningen skjer på en perforert halvkule av aluminium i taket, med 5 avanserte projektorer og datamaskiner.
Det er denne del av INSPIRIAs utstillingsbudsjett som Sparebankstiftelsen DnB NOR nå har vedtatt å gi penger til.

INSPIRIA ledelsen ble kalt inn til møte på Quality hotell torsdag den 2. desember, for å diskutere søknaden som var sendt Sparebankstiftelsen tidligere i høst, men ble lurt da DNB NOR Sarpsborg v/Morten og Kai dukket opp med nisseluer på vegne av Sparebankstiftelsen DnB NOR, og overrakte gaven!

Sparebankstiftelsen DnB NOR hadde satt opp Jorden og Universet som kriterium for å tildele midler i 2010.

Ut fra dette var det helt naturlig for INSPIRIA science center å søke om midler til Planetariet sier adm. direktør Bjørn Winther Johansen i INSPIRIA science center. Det er stor glede hos oss i INSPIRIA over gaven fra Sparebankstiftelsen DNB NOR.

Vi har lykkes med å få finansiert topp moderne utstyr til en av de viktigste formidlingsarenaer i senteret, sier styreleder Osmund Ueland i en kommentar.

Parallelt med denne viktige avklaring, pågår det dialog mellom INSPIRIA science center og DnB NOR rundt bruk av senteret.

Vi ser på INSPIRIA science center som en viktig arena for å synliggjøre vektlegging av kunnskap for barn og unge, sier DnB NOR sine representanter, Kai Thorvaldsen og Morten Berg Maristad.

 

For ytterligere kommentarer:

 

DnB NOR

Banksjef Morten Berg Maristad, Sarpsborg             91 63 35 13

Distriktsbanksjef Kai Thorvaldsen, Fredrikstad        48 07 69 14

 

INSPIRIA science center

Adm. direktør Bjørn Winther Johansen                     97 98 14 39

Styreleder Osmund Ueland,                                     41 65 60 01