Content1 | col2

10 myter om fornybare energikilder

Publisert: 02.04.2011
Fornybar energi oppfattes som mer bærekraftig og miljøvennlig enn ikke-fornybar energi. Fornybare energikilder er blant annet vindkraft, vannkraft, sol- og bioenergi. Hvor mye kan du om fornybar energi?
1. Solenergi gir ikke nok strøm, det kan bare drive småelektronikk og hyttebelysning
Solenergiverk som bruker heliostatprinsippet, produserer i dag strøm til å dekke behovet til tusenvis av husstander verden over. En heliostat bruker solenergi til å varme opp olje eller smeltet salt. Oljen eller saltet varmer opp vann som driver en dampturbin. Et enkelt slikt energiverk på 10 MW i Spania gir en årlig produksjon på mellom 20 og 25 GWh1, nok strøm til å dekke behovet for over 1000 norske husstander. I USA planlegges tilsvarende solenergiverk på 390 MW, nesten 20 ganger så stort, med tilsvarende økt produksjon. Solenergi kan brukes til mer enn hyttebelysning.

2. Solcellepaneler er dyre i anskaffelse, og er bare et alternativ når det ikke finnes strømnett tilgjengelig
Solcellepanelene blir stadig tynnere, lettere, billigere og virkningsgraden blir stadig bedre. I flere land i Europa investerer folk i solcellepaneler på taket, og får igjen investeringen i løpet av noen få år i form av reduserte strømregninger. Noen produsenter (First Solar) hevder at de vil ha paneler som kan produsere strøm like billig som store energiverk i solfylte land allerede i 2020. Selskapet satte forøvrig ny rekord ved å framstille en solcelle med en effektivitet på 20,4 % i februar 2014. Det er en forbedring på ca. 45 % sammenliknet med dagens solceller.

3. Vindmøller er bråkete
I følge målinger gjort av United States Department of Energy (DOE) lager en vindmøllepark 250 m unna omtrent like mye lyd som et kjøleskap. Ontario Ministry of Environment har målt lydnivået fra en vindmøllepark til mellom 35 dB (lyden på et soverom) og 45 dB (Lyden i en bil som kjører i 60) alt etter vindstyrke. (0 er ingen lyd, 140 dB gjør vondt i øra).

4. Vindmøller dreper fugler
Men ikke flere enn hus, biler, båter og fly. Statistisk sett dreper vindmøller mindre enn 1 av 30 000 fugler som dør som et resultat av menneskelig aktivitet (fly, bygninger, trafikk, høyspentledninger osv.) Sammenliknet med direkte og indirekte påvirkning og forurensning av habitater fra konvensjonell energiindustri er dette forsvinnende lite.

5. Vindmøller er ikke kostnadseffektive, fordi energien som går med til produksjonen ikke kan tjenes inn gjennom møllenes egen produksjon
Forskning viser at energien til produksjon av vindmøller ofte er nedbetalt av vindmøllens egen energigevinst innen 3-5 mnd etter oppstart. Det er faktisk raskere enn mange andre energiverktyper.

6. Biodrivstoff er like skadelig som fossilt brensel på grunn av transport og produksjon. Dessuten dyrkes råvarene på viktige jordbruksarealer som skulle vært brukt til matproduksjon
For første generasjon biodrivstoff var nok dette delvis sant. Det utvikles nå metoder for å utvinne andre generasjon biobrensel av avfall fra jordbruk og skogbruk. Ved å bruke lokale alternative karbonkilder (matavfall, halm, avfall fra trevareindustri) kan man lage kortreist biobrensel som ikke påvirker matproduksjonen.

7. Elbiler er små, stygge og har for kort rekkevidde
Dette har til en viss grad vært sant fram til nå. I 2011 kom flere av verdens bilprodusenter med elbiler som vil legge denne påstanden død. Den nye generasjonen elbiler vil ha størrelse og rekkevidde som vil gjøre dem til et godt alternativ til konvensjonelle biler for de fleste av oss.

8. Elbiler bruker strøm fra fossile energikilder, og har derfor ingen positiv innvirkning på miljøet
Dette har aldri stemt. En elbil har minst tre (oftest fire) ganger så høy virkningsgrad som en bensinmotor. 80-95 % av energien en elbil bruker omdannes til bevegelse, mot 15-25 % hos biler med bensinmotor. På grunn av den lave virkningsgraden til bensinmotorer vil selv en elbil som går på strøm fra kullkraftverk være mer miljøvennlig enn en gjennomsnittlig bil med bensinmotor (selv om den da nærmer seg en bensingjerrig bil). Med energi fra fornybare energikilder finnes det ingen motoriserte alternativer som er bedre enn elbilen som transportmiddel. Virkningsgraden i et fossilt energiverk kombinert med den høye virkningsgraden i en elbil fremdeles slår de fleste bensinmotorer.

9. Det hjelper ikke om nordmenn sparer strøm. Vi har allerede ren energi
Mens vi produserer stort sett ren energi i Norge, utveksler vi kraft med våre naboland som produserer strøm fra kull og gass. En reduksjon i Norge vil redusere behovet for strømproduksjon i andre land, dermed spiller vår strømsparing også en rolle. Dessuten sparer vi penger på å spare strøm.

10. Om jeg slukker en lyspære er bidraget til miljøet så lite at det ikke har noe å si
Det er helt feil. Her er det svært mange små bekker som til sammen utgjør en gigantisk elv. Om alle husstander i Oslo slukket en 60 Watts lyspære hver i en time, ville det spart til sammen 19,2 MWh (Basert på SSB, 320321 familier i Oslo 2010). Det er litt under det en gjennomsnittlig husstand bruker på et helt år, bare ved at alle slår av en enkelt lyspære i en time. ALLE monner drar!