Content1 | col2

Våre arbeidsmetoder

Publisert: 02.04.2011
Vårt hovedområde bruker varierende arbeidsmetoder der konfluent pedagogikk, altså erfaringsbasert læring, er grunnleggende for arbeidet. Pedagogikken bygger på prinsippet: "å lære er å oppdage".
Konfluent pedagogikk
Dette er en arbeidsmetode der siktemålet er at prosessene i undervisning og læring skal flyte sammen, og der følelsesmessige, intellektuelle og psykomotoriske aspekter integreres. Pedagogikken bygger på prinsippet: å lære er å oppdage – eller erfaringslæring som er et annet begrep som også brukes.

Vi arbeider systematisk med å skape trygghet i forkant av alle aktiviteter, uansett om det handler om kurs, programtilbud rettet mot elever eller foredrag. Systematisk synliggjøres deltakerne, samtidig som vi synliggjører og ufarliggjører oss selv. Anonymitet motvirkes og legger grunnlag for trygghet, respekt og delaktighet. Usikkerhet og redsel for å si eller gjøre feil kan være hemmende på den enkeltes delaktighet og motvirkes gjennom å etterstrebe likverdighet og inkludering.

Formidlerne møter alle på en respektfull og likeverdig måte, noe som ytterligere bidrar til økt trygghet. Sist men ikke minst – vi bruker ikke pekefinger.

Aktivt verdivalg
Aktivt verdivalg (value clarification) har sine røtter fra humanistisk psykologi. Fokus settes på individets bruk av rasjonell tenking og emosjonell bevisstgjøring for å utforske sine holdninger og verdier. Aktivt verdivalg er en selvaktualiseringsprosess der underliggende prosesser av valgfrie alternativer, refleksjoner og konsekvenser fremheves.

Aktivt verdivalg tydeliggjør egne og andres holdninger, verdier og meninger uten at det blir lagt press på ”riktige” svar. Metodikken legger til rette for at individet kan kommunisere åpent og ærlig. Vi bruker denne type av metodikk og har svært gode erfaringer. Aktivt verdivalg finnes i mange av våre programmer, uansett aldersgruppe eller sammensetning av deltakere.