Content1 | col2

Våre skoleprogrammer innen helse

Publisert: 05.05.2011
Våre skoleprogrammer innen helse tar utgangspunkt i nasjonale satsingsområder, Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagen. De inneholder både det fysiske og psykiske helseaspektet. De har også primærforebyggende og helsefremmende karakter. Se oversikt her