Content1 | col2

Kunstprosjekter

Publisert: 10.06.2011
Det har blitt valgt fire kunstprosjekter: Luftrommet, Vitamin, Scenerommet og Digitale spor.

Luftrommet

Luftrommet er valgt som åpningsprosjekt. Luftrommet er definert som en del av byggets hovedareale, plassert mellom tak og det åpenrommet som definerer etasjeskillet I det sylindriske arealet av byggets senter. Kunstutvalget ønsker ikke å legge for sterke føringer på innholdet i prosjektet, men gjennom å plassere et kunstprosjekt I den sentrale åpningen oppunder takhimlingen vil man kunne få et sterkt fokuspunkt og blikkfang til bygget.

Kunstprosjektet kan være av tidsbegrenset karakter (minimum 3 år). Arbeidet vil og ha synlighet mot E6 og nærliggende veier, dette kan utnyttes. (Kunstner for oppdrag til Luftrommet ble utpekt gjennom direkte oppdrag.)

Vitamin

INSPIRIA har som et av sine fokusoråder HELSE. Mat og matproblematikk spiller en viktig rolle her og vi ønsker å finne kunstnere som arbeider innenfor dette feltet og gjøre kunstprosjekt. Vi ser her også for oss et samarbeid med INSPIRIAs spisested, benyttelse av Hageparsellene, workshops etc. (Vitamin ble lyst ut i form av en åpen konkurranse.)

Scenerommet

Prosjektet åpner opp for Performance, dans, happenings, teater, film, video. INSPIRIA stilles til disposisjon for en kunstner/ kunstnergruppe som gjør et prosjekt / forestilling som er en respondering på INSPIRIA. Resultatet fremføres på INSPIRIAs scene eller annet egnet sted. Dokumentasjon gjøres tilgjengelig for publikum - scenerommet søkes å bli et prosjekt som kan inngå i formidlingen til alle målgrupper i kultursalen. (Scenerommet ble lyst ut i form av en åpen konkurranse.)

Digitale spor

Overvåking er nevnt som som et aktuelt tema for INSPIRIA. Spørsmål rundt digitale spor vi legger igjen gjennom å agere I samfunnet er et viktig felt. Ikke minst blandt skoleelever som benytter sosiale medier etc. I utstrakt grad. Vi ønsker å initiere et kunstprosjekt som bearbeider denne problemstillingen og gir det et visuelt uttrykk. Prosjektet kan eksempelvis bruke byggets tak/fasader mot E6 som kommunikasjonsflater – og gi INSPIRIA et kunstuttrykk på kveld/natt/når det er mørkt. (Overvåking ble lyst ut i form av en åpen konkurranse.)