Content1 | col2

Staten svikter vitensentrene i Norge!

Publisert: 23.05.2012
Kunnskapsdepartementet tar ikke vitensentrene på alvor. Er kunnskapssamfunnet bare en politisk bløff? Statens bidrag til sentrene skulle vært doblet for flere år siden. ”Snorer klippes” og nye sentre kommer til, men Statens rammer øker ikke tilsvarende. Dette er bare trist. Er ikke kunnskap viktig nok for denne Regjering?
Vitensentrene i Norge gjør en fantastisk viktig jobb i arbeidet med å motivere barn og unge til kunnskap. Høy kompetanse hos formidlerne og utforskende laboratorieøvelser og ”læring gjennom å gjøre”, gjør vitensentrene spesielle, og til en naturlig del av et moderne og fremtidsrettet utdanningssystem.

Vitensentrene utvikler seg nå også som kompetansesentre for lærerne. Når foreldre og besteforeldre bruker tid på vitensentrene sammen med sine barn og barnebarn (moro med mening), så tar også de ansvar og sørger for at vitensentrene virkelig blir et helhetlig kunnskapsløft.

Den langsiktige virkningen av vitensentrene skal næringslivet høste utbytte av gjennom at det blir lettere å rekruttere nye kompetente medarbeidere, og regionen fremstår som et attraktivt sted å leve og virke i. Næringslivet bidrar da også med betydelige midler til bygging, drift og utvikling av vitensentrene. Dette på tross av at mange mener dette er et offentlig ansvar. Næringslivet er også rollemodeller for elevene. Det er bare å ta av seg hatten for næringslivets engasjement i vitensentrene!

Samarbeidet mellom skoleeierne (kommunene og fylkeskommunen) og vitensentrene kan med fordel blir enda bedre, slike at senternes tilbud blir enda mer integrert i skolenes årsplaner og slik at lærerne tidlig blir godt kjent med vitensentertilbudet. Dette er et felles ansvar. Samarbeidet mellom vitensentrene i Norge og mellom de nasjonale sentrene RENATE, Naturfagsenteret og Matematikksenteret og vitensentrene, har også forbedringsområder.

I et aktivt samspill mellom alle involverte, kan vitensentrene spille en svært viktig rolle i oppfølging av Realfagstrategien og den ferske Ungdomsmeldingen. Det gjelder i arbeidet med å øke realfagkompetansen til lærerne, barnehageansatte, nye skoleprogram, familietilbud og i arbeidet med å forebygge frafall i videregående opplæring i Ny GIV-prosjektet.

Regjeringen må nå gjennom handling vise at de verdsetter vitensentrene. Vi har selvsagt råd til å gi våre barn læring gjennom å gjøre; som er et viktig grep i gjennomføringen av Realfagstrategien og Ungdomsmeldingen. Dette handler om evne til å prioritere.

Osmund Ueland (mobil 41 65 60 01), arbeidende styreleder INSPIRIA science center