Content1 | col2

Verdens miljødag

Publisert: 30.05.2012
Verdens miljødag er 5. juni, og vi markerer dagen med tre positive og tre negative fakta om miljøet. Se også våre 10 miljøtips!

Vi liker:

1. Gilde fjerner palmeoljen.
Etter 2 års arbeid med å finne alternativer er det nå klart at alle Gildes produkter er fri for palmeolje! Gilde er svært glade over å kunne tilby forbrukerne produkter helt fri for denne mettede fettsyren og samtidig påvirke miljøet positivt.

2. Kortfilmer om klima for skolen.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har i samarbeid med CICERO Senter for klimaforskning, Naturfagsenteret og Snöball Film utviklet en undervisningspakke om klima, med filmer og oppgavemateriell, for elever i ungdomskolen og videregående skole. De tre første filmene om hvordan klimaet endrer seg, om klimaforskning og om tiltak som virker, er lagt ut på klimafilm.no. Filmene varer cirka 10 minutter og bygger på oppdatert forskning om klima. De viser komplekse sammenhenger på en lettfattelig måte. Filmene vil gjøre det enklere for både lærere og elever å sette seg inn i dette viktige, men vanskelige temaet.

3. Stor reduksjon av klimagassutslipp fra industrien.

Industrien har redusert sine utslipp av klimagasser med hele 38 prosent fra 1990 til 2011, målt i CO2-ekvivalenter. Det er først og fremst fluorholdige gasser og lystgass som er kraftig redusert i perioden, viser en ny analyse fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Disse gassene kan oppholde seg i atmosfæren i flere tusen år og har klimaeffekt som er opp mot 23 000 ganger verre enn CO2. Hovedkilden til utslipp av disse gassene har vært produksjon av magnesium og aluminium.

Vi liker ikke:

1. Farlig avfall i søpla.
Hver nordmann kaster 2,6 elektrisk og elektronisk avfall i søpla hvert år. Slikt avfall inneholder mange miljøgifter og skal innleveres slik at det kan få den spesialbehandlingen slik EE-avfall krever.

2. Arktis uten is.
Ifølge FNs miljøprogram (UNEP) har isen på sommerstid i Arktis krympet med nesten ni prosent per tiår siden 1970, og 20-30 prosent av sjøisen i den europeiske delen av Arktis har allerede forsvunnet. FNs klimapanel har tidligere spådd at sommerisen i Arktis kan være borte en gang mellom 2050 og 2100, men nå sies det at isen kan være smeltet enda tidligere. Når det hvite teppet over nordpolen smelter, blir ikke lenger strålene fra sola reflektert som før. I stedet trekker det mørke havet til seg varmen, noe som fører til at det som er igjen av snø og is smelter enda raskere, og akselererer den globale oppvarmingen. Ifølge FNs klimapanel er det de arktiske områdene som først vil oppleve de største endringene. Disse endringene, særlig tapet av snø og is, vil igjen ha stor påvirkning på oppvarmingen av resten av verden.

3. Klimamelding uten tilstrekkelige midler til videre forskning.

Klimameldingen fastslår flere kunnskapsmangler, men finansiering følger ikke med. Det er et stort paradoks at den faktiske finansieringen har gått ned samtidig som politikerne sier at klimatiltakene skal trappes opp. Skal målene i klimameldingen nås, og de er ambisiøse, så må forskningen trappes opp! Spesielt er det 5 hovedområder som krever videre forskning; befolkning og teknologi knyttet til utslipp, konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren, effekter av klimaendringer, matproduksjon og mattilgang og til sist endringer i biodiversitet. Uten finansiering stopper denne forskningen.