Content1 | col2

Kandidater til ForskerDuellen

Publisert: 11.09.2012
Forskere fra Østfoldforskning, Nexans, IFE og Høgskolen i Østfold møtes til duell  28. september, under Forskningsdagene. I løpet av fem minutter skal de klare å imponere publikum!
Arrangementet er en del av Forskningsdagene. Hensikten med Forskerduellen er å gjøre noe litt annerledes i forhold til hvordan man tenker seg forskningsformidling. Det skal være en morsom opplevelse og kanskje ta hull på noen myter om forskning. Vite mer om ForskerDuellen? Trykk her.

Her er årets deltakere til ForskerDuellen:


Silje Arnøy - Østfoldforskning
Jeg er 26 år, oppvokst i Sandnes. Nå bor jeg i Oslo og pendler med tog til Fredrikstad hvor jeg jobber som forsker hos Østfoldforskning. Jeg har bakgrunn fra samfunnsøkonomi. For å kunne jobbe med en viktig interesse, miljø og klimautfordringer, og for å kunne bidra til miljøvennlige løsninger, tok jeg en mastergrad i fornybar energi ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Jeg ble ferdig med min grad våren 2012 og har forhåpentligvis et langt liv innen forskning foran meg. Les om prosjektet til Silje Arnøy.


Ole Reistad - Institutt for energiteknikk (IFE)
Jeg er 43 år og jobber med sikkerhet for alle anlegg i både Halden og på Kjeller på IFE. Jeg jobber også med forskningsprosjekter innen atomsikkerhet som for eksempel i forhold til Russland. For meg har fysikk alltid vært spennende, ikke fordi jeg tenkte at jeg skulle jobbe med det, men fordi jeg tror det å kunne noe om fysikk er den beste måten å skjønne noe om den verdenen som omgir oss. Les om prosjektet til Ole Reistad.


Maja Michelsen - Høgskolen i Østfold Jeg er 32 år og er opprinnelig fra Askim i Østfold. Så lenge jeg kan huske har jeg vært interessert i språk, tekst, kommunikasjon, og jeg er både glad i å skrive og glad i å lese. I 2005 ble jeg ferdig med mastergraden min i nordisk språk ved Universitetet i Oslo. Nå forsker jeg på hvordan barn bruker Internett på fritiden. Les om prosjektet til Maja Michelsen.


Cecilia Askham - Østfoldforskning
Jeg er 38 år og vokst opp i sør og sørvest England. Jeg tok utdanning som "Environmental Chemical Engineering", tilsvarer sivilingeniør med kjemi og prosess, men med en miljøvri, på University of Surrey i England. Jeg har jobbet i industri på store petrokjemianlegg i England, Sør-Afrika og Australia. Jeg har blant annet jobbet med forebyggende miljøvern i flere år som forsker i Østfoldforskning. I 2011 var jeg ferdig med min doktorgrad. Les om prosjektet til Cecilia Askham.


Susanne Nilsson - Nexans
Jag är 30 år och kommer från en liten by i Småland i södra Sverige. Jag jobbar på Nexans sjökabelfabrik i Halden som forsknings-och utvecklingsingenjör. Jag läste naturvetenskap på gymnasiet i Sverige, och blev tidigt intresserad av kemi. Jag läste till civilningenjör i kemiteknik på Chalmers tekniska högskola i Gøteborg. Under sommarferierna jobbade jag på plastföretaget Borealis, norr om Göteborg. De gör bland annat isolering till kablar av olika slag. Jag tog min doktorsexamen 2010. Les om prosjektet til Susanne Nilsson.


Mats Persson - Høgskolen i Østfold (HiØ)
Jeg er fra Moss og er for tiden stipendiat ved HiØ. Jeg har alltid vært interessert i hvordan organisasjoner fungerer. Hvordan organisasjoner styres og hvordan ansatte tenker. Etter at jeg tok en mastergrad i organisasjon og ledelse ville jeg gjerne lære mer om dette. Jeg liker også å undervise og da jeg fikk mulighet å ta en doktorgrad i arbeidsvitenskap så jeg det som en mulighet til å kombinere de to tingene jeg synes er aller morsomst. Nemlig det å forske og det å undervise. Les om prosjektet til Mats Persson.