Content1 | col2

Økt støtte til INSPIRIA

Publisert: 08.10.2012
I statsbudsjettet som ble lagt frem i dag fremgår det at Vitensenterprogrammet får 8,8 mill NOK ekstra i 2013.
Det er 8 vitensentre dette skal fordeles på, og INSPIRIA ligger per i dag som nykommer litt skjevt i forhold til de andres bevilgning. Vi regner derfor med å få et pent ekstrabeløp for 2013, men størrelsen avgjøres av Norges Forskningsråd før nyttår.

I tillegg står det i Kulturdepartementets budsjett at INSPIRIA får 4 mill NOK. Det er kun siste rest av totalt 40 mill NOK som ble bevilget fra staten til etableringen av senteret og som enda ikke er utbetalt, men det kommer altså nå.