Content1 | col2

Statoils realfagpris

Publisert: 02.11.2012
Konkurransen skal bidra til å stimulere interessen og nysgjerrigheten for teknologi- og realfagene, og på den måten å inspirere ungdom til videre fordypning og utdanning innenfor disse fagretningene.

Hva?

Statoils realfagpris er en del av sponsorsatsningen Morgendagens helter, hvor formålet er å støtte barn og unge slik at de kan realisere sine drømmer og talenter. Konkurransen er et samarbeid mellom Statoil og seks regionale vitensentre i Norge. VilVite har prosjektansvaret for Statoils realfagpris og er lokalisert på Marineholmen i Bergen.

Hvem?

Realfagkonkurransen er for elever i vg2, studiespesialiserende med programfag realfag.

Hvordan?

Statoils realfagpris er en konkurranse der du skal løse oppgaver i kjemi og fysikk. Årets oppgaver er temaene energi og energieffektivitet. Oppgavene er knyttet mot kompetansemålene i programfagene fysikk og kjemi. Du kan løse dem i grupper på to eller tre deltagere. Elever kan ikke levere inn oppgaver alene, ettersom samarbeid er en viktig forutsetning for å kunne lære og dele kunnskap. Oppgavene har blitt sendt ut til den enkelte skole.

Premier:

Landet er delt inn i seks regioner. Det blir kåret en regional vinnerbesvarelse fra hver region. Hver regionale vinnerbesvarelse premieres med et stipend på 5.000 kroner per elev. Alle som leverer en godkjent besvarelse får et deltagerbevis.

De regionale vinnerne går videre i konkurransen om en nasjonal pris. Vinnerne av prisen premieres med et stipend på 50.000 kroner. Stipendet deles ut til klassen som elevene kommer fra. Premien er øremerket en faglig ekskursjon eller arrangement.

De nasjonale vinnerne får også besøke en av Statoils plattformer i Nordsjøen.

Påmelding:

Du melder deg på konkurransen via morgendagens helter eller VilVite, hvor du også finner mer informasjon om konkurransen.

Viktige datoer:

1. november 2012
Påmelding åpner. 
15. februar 2013
Innleveringsfrist.
April 2013
Regionale premieutdelinger på:
INSPIRIA science center
VilVite i Bergen
Norsk Teknisk Museum i Oslo
Vitensenteret i Trondheim
Nordnorsk vitensenter i Tromsø
Jærmuseet i Rogaland.
Mai 2013
Nasjonal premieutdeling. 
Ca. september 2013        
Offshoretur for de nasjonale vinnerne. 

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Bente Marie Jacobsen ved INSPIRIA,  bente.marie.jacobsen@inspiria.no,
eller Cathrine Strøm Nøstvold ved VilVite, csn@vilvite.no.

Oppdatering pr. 29.11.12

Det er oppdaget en feil i oppgave 3 i papirversjonen av brosjyren om Statoils realfagpris 2013.

Feilen gjelder for FYSIKK i oppgave 3:
Det kjemiske tegnet for ”går til”, dvs. pil mot høyre (→) er blitt erstattet med ”registrert varemerke” ®.