Content1 | col2

TobakksFRIdag 2013

Publisert: 14.01.2013
Har DINE elever de beste ideene i kampen mot tobakk og snus? Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa og INSPIRIA inviterer dere herved til å ta opp kampen mot tobakk og snus. Bli med i konkurransen for alle som går på 8. og 9. trinn i Østfold.

Hva?

Målet med konkurransen er å øke elevenes kunnskapsnivå, refleksjon rundt tobakk og kompetanse på forebygging og formidling til medelever så de ikke begynner med tobakk.

  • Den enkelte lærer velger antall timer og hvilke fag som benyttes (f.eks. naturfag og norsk).
  • Bruk gjerne naturvitenskapelig metode.
  • Elevene setter opp hypoteser og undersøker hva som virker forebyggende på ungdommer i 2013.
  • Du som lærer setter agendaen for hvordan dette skal gjennomføres.
  • Det eneste vi trenger er at sluttbidraget blir filmet og sendt inn. Blir det en aktivitet? En dans? Et foto? En sang? En film? En pressekonferanse? Et maleri? En tegneserie? Dere bestemmer!

FRIprisen?

En jury vil vurdere bidragene ved hjelp av filmene klassene sender inn. Vinnerklassen får FRI-prisen 2013, en pengegave på 3000 kr. I tillegg ønsker INSPIRIA å benytte seg av bidraget i fremtidig undervisning og invitere klassen til vår nye vandreutstilling "Move and play" i juni.

For hvem?

Alle 8. og 9. klassinger i Østfold.

Hvorfor?

Bli med på et lærerikt og helsefremmende prosjekt! Konkurransen er forankret i Kompetansemålene etter 10.trinn:
Naturfag - Kropp og helse:
  • Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan dette kan forebygges
  • Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene
Forskerspiren:
  • Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåter
Fordypning norsk:
  • Produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider

Når?

Konkurranseperiode 1. februar - 1. mai 2013.
Utdeling av FRIprisen til vinnerklassen på Verdens tobakksfrie dag 31. mai 2013.

Påmelding?

Klassens lærer melder på klassen til post@inspiria.no innen 15. februar 2013. Ferdig filmbidrag sendes til INSPIRIA science center, Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum. Innleveringsfrist 1. mai 2013.

FRI-programmet

Alle ungdomskoler oppfordres til å bli med på FRI-programmet, les mer om dette på Helsedirektoratets webside.