Content1 | col2

Stor interesse for helse!

Publisert: 30.01.2013
Stor interesse for INSPIRIAs pedagogiske tilbud på helse! Nærmere 4500 skolelever fra grunnskolen og videregående skole har hatt en skoledag med helse-undervisning på INSPIRIA i 2012. mer enn dobbelt så mange som i 2011. Dette er gode nyheter i et folkehelseperspektiv!
INSPIRIA hadde i 2012 nærmere 30.000 elever innom for en spennende dag med selvalgte dagsprogrammer. Hele 4500 elever hadde helserelaterte temaer, mer enn fordobling (justert for halvt års drift) fra 2011.

"Vi er veldig glade for at lærere i Østfold velger stadig mer helse-undervisning for sine klasser her på INSPIRIA. Dette er en meget positiv trend, spesielt tatt i betraktning at helseprogrammer har sterk konkurranse med kjemi, matte, astronomi og energiprogrammer"
, forteller Christine Hassel Kristoffersen, avdelingsleder på INSPIRIA.

"Når flere klasser får helseundervisning på INSPIRIA, gir dette både kunnskapsgenerering og folkehelsegevinster fordi helseprogrammer på INSPIRIA har klare helsefremmende formål. Elevene skal bli nysgjerrige, undre seg, bli bevisste, reflektere og oppleve at dette "angår dem". Undervisningsprogrammene er basert på aktivitetspedagogikk og helsefremmende metoder og er forankret i Læreplanen og nasjonale føringer på helse", avslutter Hassel Kristoffersen.

Fredag 1.februar er et godt eksempel på den store interessen for helse-undervisning på INSPIRIA. Elever fra Fredrik den 2. skal ha programmet «Matprat for deg på videregående skole» med bevisstgjøring av egne matvaner. Elever fra Kvernhuset ungdomsskole skal være med på «Lytt til hjertet ditt» som fokuserer på god hjertehelse med disseksjon av hjertet og fysiske øvelser. Elever fra Nøkkeland skole skal ha programmet « Mysteriet deg» (om pubertet)».

INSPIRIA er det eneste vitensenteret i Norge som tilbyr undervisningsprogrammer med helsefremmende formål. INSPIRIAs helsesatsing er hovedsakelig forankret i en samarbeidsavtale med Sarpsborg kommune og samarbeidsavtale med Østfold fylkeskommune.

Kontaktpersoner:

Christine Hassel Kristoffersen, avd.leder, INSPIRIA
Mob: (+47) 90026714
E-post: christine.hassel.kristoffersen@inspiria.no

Geir Endregård, adm.dir, INSPIRIA,
Mob: (+47) 958 46 220
E-post: geir.endregard@inspiria.no.