Content1 | col2

Fagdag om vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap 18. september

Publisert: 09.08.2013
Stiftelsen Amathea og INSPIRIA science center inviterer til fagdag om vold mot kvinner, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Når?

Onsdag 18. september, kl. 08.30-15.15.

Hva?

Målet med denne fagdagen er å bidra til økt kunnskap og forståelse rundt vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, i fagmiljøene i Østfold.

Hvor?

På INSPIRIA science center.

For hvem?

For ansatte i skole-, helse og sosialsektoren i Østfold.

Stiftelsen Amathea?

Amathea er en kvinnehelsetjeneste som jobber med uplanlagt graviditet, kvinner i valg om abort eller svangerskap, etter abort, med minoritetsgrupper i forbindelse med helseopplysning og forebyggende mot kjønnslemlestelse.

Påmelding

For å melde deg på, fyller du ut dette skjemaet innen 1. september 2013.

Program

08.30  - 09.00    
Registrering med kaffe / te og frukt 
09.00  - 09.15  Åpning  
09.15  - 09.30  Informasjon om INSPIRIA 
09.30  - 09.45  Informasjon om Stiftelsen Amathea  
09.45  - 10.45  Tema Vold i nære relasjoner vedfamilieterapeuter 
Anne Kloster og Erik Andreassen, Familievernet Østfold Sør
11.00  - 11.30  Tiltak mot tvangsekteskap, ved minoritetsrådgiver
Lill Marie Tollerud, IMDI Øst  
11.30  - 12.00  Den norske lov, ved Bodil Olin Aas, Politiet i Østfold  
12.00  - 13.00  Lunsj med besøk i utstillingene 
13.00  - 14.00  Tema kjønnslemlestelse og vold mot kvinner, ved sykepleier Safia Abdi Haase 
14.00  - 14.15  Pause 
14.14  - 15.00  Safia A. H. fortsetter sitt tema 
15.00  - 15.15
Avslutning ved INSPIRIA / Amathea.