Content1 | col2

Kandidatene til årets Forskerduell

Publisert: 05.09.2013
Forskere møtes til duell under Forskningsdagene i september. I løpet av fem minutter skal de klare å imponere publikum på Litteraturhuset i Fredrikstad.
Forskerduellen arrangeres på Litteraturhuset i Fredrikstad torsdag 26.september kl. 12.30. Det legges ut 50 billetter á kr 50,- til dette arrangementet. Disse kan du kjøpe samme dag i Libris Litteraturhuset fra klokken 11.00.

Morsom forskningsformidling

Arrangementet er endel av Forskningsdagene og publikum er i hovedsak elever fra videregående skole. Hensikten med Forskerduellen er å gjøre noe litt annerledes i forhold til hvordan man tenker seg forskningsformidling. Det skal være en morsom opplevelse og kanskje ta hull på noen myter om forskning.

Forskerduellen foregår ved at to og to forskere får fem minutter hver til å formidle sin forskning til publikum. Vinneren av hver duell, går videre til finalen samme dag. I etterkant av hver presentasjon skal publikum i salen, i hovedsak elever i videregående skole, avgi stemme ved hjelp av mentometerknapper.
Les mer om Forskerduellen.

Her er årets deltakere til Forskerduellen:


Sabrina Sartori – Universitetet i Oslo og Institutt for Energiteknikk
Opprinnelig er jeg er fra Italia, men har siden 2006 bodd i Oslo. Jeg jobber ved UiO/UNIK og IFE som forsker innen fysikk og jobber spesielt med materialvitenskap. Jeg har alltid vært nysgjerrig på naturens byggesteiner og alltid vært interessert i å lære mer om fysikk. Etter min master- og doktorgrad har jeg vært entusiastisk engasjert i å forske på materialer, blant annet ved å bruke nøytron- og Röntgenspredningsteknikker. Energilagring Er noe jeg er opptatt av og jeg mener dette er svært viktig i et samfunn der man ønsker å benytte fornybar energi i større grad. Jeg jobber blant annet med forskning på mer effektive batteriteknologier som kan benyttes til sol- og vindmølleparker.


Joakim Karlsen - stipendiat og høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold
Jeg er 41 år, kommer opprinnelig fra Kragerø i Telemark, og er levende opptatt av formidling og ny medieteknologi. Web og sosiale medier har åpnet mange nye muligheter for påvirkning og engasjement for samfunnet vårt. Mennesker med meninger kan lettere komme i kontakt med oss og vi kan lettere komme i kontakt med dem. Jeg forsker på hvordan uavhengige dokumentarfilmskapere tar i bruk de nye mulighetene på Web når TV og Kino ikke lenger er de eneste kanalene for gode og viktige filmfortellinger.


Stig Ødegaard Ottesen - NCE Smart Energy Markets
Jeg er 49 år, fra Sarpsborg, og jobber som forsker ved NCE Smart Energy Markets i Halden. Jeg er utdannet sivilingeniør innen elkraftteknikk og har jobbet mange år med kraftmarkedet. For tiden er jeg også stipendiat ved NTNUs institutt for industriell økonomi og teknologiledelse der jeg jobber med en doktorgrad for å finne ut hvordan vi som forbrukere kan bruke elektrisitet og andre energiformer på en smartere måte, slik at vi kan spare både kostnader og miljøet.


Josefine Selj- Prosjektleder (PhD) ved Institutt for energiteknikk
De siste seks årene har jeg vært så heldig å jobbe sammen med en gjeng unike kollegaer i Solavdelingen ved Institutt for Energiteknikk. Jeg har bakgrunn Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, men penset inn på solceller og fornybar energi da jeg startet på doktorgraden ved IFE/UiO. Opprinnelig er jeg "landing", altså jeg kommer fra Søndre Land i Oppland, men bor nå i kjekk sykkelavstand fra jobben på Kjeller. For noen måneder siden kunne jeg sagt at jeg er i 20-årene, men nå må jeg nok vedkjenne meg å ha rundet 30.


Jo Ese - stipendiat ved Høgskolen i Østfold
Eg er 36 år og jobbar på Høgskolen i Østfold der eg forskar på korleis det er å jobbe på eit universitet eller en høgskule. Nokon tenkjer kanskje at professorar og forskarar er nokre sære, litt distre menneske som murer seg inne bak haugar med bøker eller lab-utstyr. Og dei tenkjer kanskje også at det må vere slik for at dei skal kunne klare å konsentrere seg hardt nok til å kome opp med dei geniale ideane sine? Men i det siste har styresmaktene starta å bry seg meir med kva professorane eigentleg driv med på jobben. Ein har introdusert system og organisasjonsmodellar som skal passe på at jobben vert riktig gjort, som for eksempel om studentar får den undervisninga dei har krav på. Korleis reagerar professorane, som er vane med å få bestemme sjølve, på slike system? Det skal jeg fortelje om på Forskerduellen!


Martin Smedstad Foss - forsker ved Institutt for Energiteknikk og førsteamanuensis ved NTNU
Jeg er 34 år gammel og jobber som forsker på Institutt for Energiteknikk (IFE) og Førsteammenuensis II ved NTNU. Jeg er bosatt på Skedsmokorset og har studert i Trondheim og Glasgow. Jeg studerte opprinnelig materialteknologi og ville jobbe med biler, men en god foreleser og litt realitets-styring inn mot jobbmulighetene i Norge gjorde at jeg endte med å utdanne meg inn mot elektrokjemi og overflateteknologi. Fagfeltet mitt er overflatekjemi og flerfase-strømning. Det er fag som IFE og NTNU er sterke på og som Norge er blant de beste i verden på gjennom miljøene på IFE, SINTEF og NTNU. Som nordmann har jeg vokst opp i oljealderen og er opptatt av at de som bor i Norge nå kan se mulighetene oljen har gitt oss for forskning og utvikling innen det feltet de neste 100 årene.