Content1 | col2

Frisklivskonferansen 6. november 2013

Publisert: 25.09.2013
Er du fysioterapeut, politiker, barnehagestyrer, lege, rektor, leder for SFO, student, helsesøster eller folkehelsekoordinator? Da kan du bli med på vår konferanse og diskutere muligheter og metoder for å forebygge overvekt blant barn og unge.

Når?

Onsdag 6. november 2013.

Hva?

Ressursgruppe for ernæring og fysisk aktivitet, INSPIRIA og Østfoldhelsa arrangerer en gratis Frisklivskonferanse. Du vil bl.a møte professor Gunnar Breivik, på tema Det lekende menneske, Nicolay Moe, naturrådgiver på tema Uteskole, Birgitte Husebye høgskolelektor på tema Kroppsøving og bevegelsesglede samt Kjersti W.Fjærestad, motiverende intervju- spesialist på tema Psykologiske prosesser i livsstilsendring.

Program?

09.00 - Velkommen, formål med konferansen, ved Elsie Brenne, folkehelserådgiver Østfold fylkeskommune

09.15 - Det lekende mennesket, ved Gunnar Breivik, professor, Norges idrettshøgskole

10.00 - Pause

10.15 - Uteskole og tilrettelegging for fysisk aktivitet på skolen, ved Nicolay Moe, naturrådgiver, Oslofjordens Friluftsråd og Hanne Bråthen, rektor, Gimle skole

10.50 - Kroppsøving og bevegelsesglede, ved Birgitte Husebye, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold

11.10 - Lunsj og omvisning i utstillingen Move&Play, dialoger

12.00 - Helsefremmende metoder på INSPIRIA, ved Line Bjørnebekk, fysioterapeut

12.15 - Arbeid med overvektige barn og familiene deres, metode og erfaringer, ved Gry Hübenthal, helsesøster og prosjektleder Friskliv 2-12

12.45 - Pause

13.00 - Aktiv ung og Aktiv for moro skyld, Frisklivsentralen på Modum sitt arbeid med forebygging av overvekt blant barn og unge, ved Jorunn Killingstad, leder

13.30 - Psykologiske prosesser i livsstilsendring, ved Kjersti Waage Fjærestad. Kjersti har utdanning fra UiB, HiO og Kriminalomsorgens Utdanningssenter. og har jobbet med MI siden 2001. Hun har vært sertifisert MI-trener siden 2003, og jobber for tiden mye opp mot Frisklivssentraler.

14.30 - Avslutning

Påmelding?

Påmelding til Elsie Brenne, elsbre1@ostfoldfk.no.