Content1 | col2

Hvem bruker Batteriretur?

Publisert: 01.10.2013
En rekke bedrifter og organisasjoner har allerede blitt med i Batteriretur-ordningen.

Uttalelser fra bedrifter som deltar i Batteriretur-ordningen

”Som Skandinavias største hotellkjede er Nordic Choice meget opptatt å ta vare på miljøet og av denne grunnen, ønsker vi på Quality Hotel &Resort Sarpsborg å bidra i innsamlingsprosjektet som INSPIRIA og Batterireturer har satt i gang. Leverer batterier og gi barna bedre kunnskap. Vi er godt fornøyd med hvordan prosjektet er lagt opp og håper vi kan samle inn mange batterier, som er en gevinst både for miljøet og barns utdanning.”
Roberto D’ Alicandro
Miljøkoordinator, Quality Hotel & Resort Sarpsborg

"Østfold Energi arbeider kontinuerlig med å spre kunnskap om energi og miljø blant barn og unge. Som produsent av fornybar energi er vi opptatt av å redusere miljøbelastningene fra vår virksomhet. Vi synes Batteriretur-ordningen er et positivt tiltak som sikrer forsvarlig håndtering av batterier samtidig som innsamlingen øremerkes til utvikling av skoleprogrammer innenfor miljø og energi."
Ole Gjuv Pedersen
Informasjonskonsulent, Østfold Energi

Disse er med:

 • Quality Hotel & Resort Sarpsborg
 • Sykehuset Østfold
 • Østfold Fylkeskommune
 • Kalnes Eiendom
 • Nortura
 • Tune senter
 • IF
 • Østfold Energi
 • COWI
 • Østfoldforskning
 • Posten Fredrikstadterminal
 • Brynild
 • Transcom
 • Engelskviken Slipp
 • Brady Energi Systems
 • Tieto Norway
 • Glava