Content1 | col2

Visste du dette om batterier?

Publisert: 01.10.2013
Visste du for eksempel at batterier finnes i to hovedtyper: Primærbatterier og oppladbare batterier?

1.

Batterier finnes i mange varianter og størrelser. Felles for dem alle er at de bruker en elektrokjemisk prosess til å lage strøm.

2.

Batterier finnes i to hovedtyper: Primærbatterier og oppladbare batterier

3.

Primærbatterier inneholder kjemikalier som reagerer slik at det dannes strøm. De er fulladet med en gang de er produsert. Når de er utladet, kan de ikke lades opp igjen.

4.

Oppladbare batterier må lades opp før de kan brukes. I dag finnes det oppladbare batterier som er fulladet når du kjøper dem, og som kan lades opp på ny når de er utladet.

5.

Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige og skal derfor samles inn. Brukte batterier går til materialgjenvinning eller resirkulering.

6.

Før inneholdt batteriene tungmetaller som var svært miljøskadelige. Disse stoffene er i dag i stor grad byttet ut med mindre skadelige stoffer, men batterier inneholder fremdeles
stoffer som vi helst ikke vil slippe ut i naturen.

7.

Vanlige husholdningsbatterier kalles gjerne alkaliske batterier, fordi de inneholder en basisk (eller alkalisk, som det også heter) forbindelse. De første batteritypene inneholdt syrer. Alkaliske batterier har lengre levetid enn de gammeldagse batteriene med syre. Både baser og syrer er etsende, så man skal helst ikke åpne brukte batterier.

8.

Batterier som ser like ut, kan likevel være laget til forskjellige formål. En mp3-spiller og en lommelykt kan bruke de samme batteriene, men mp3-spilleren vil kunne spille lengre med batterier beregnet på denne typen elektronikk enn med billigere batterier.

9.

Bilbatterier inneholder svovelsyre, som er svært etsende, og bly som er svært giftig. Disse batteriene behandles som spesialavfall, og må leveres på avfallsdeponi eller der de selges.

10.

Brukte husholdningsbatterier kan leveres i butikkene som selger dem.