Content1 | col2

Skyggejakten 2013: Vinnere

Publisert: 29.10.2013


Juryens dom har falt og vinneren av Skyggejakten ble Haugeåsen ungdomsskole, samlingsgruppe fra klasse 9 D, E og F med deres "agentfilm"! I tillegg er Haugeåsen ungdomsskole, klasse 9A kommet på delt 2 plass sammen med Nøkkeland skole.
Juryen har bestått av:
  • Gjensidigestiftelsen ved Linda Scott, regionansvarlig Øst
  • Kreftforeningen ved Sigrid-Elisabeth Trandum, Spesialrådgiver
  • Statens strålevern ved Lill Tove Norvang Nilsen, Forsker
  • Inspiria ved Marianne Moe, Helseformidler og sykepleier
  • Inspiria ved Trine Øiestad-Waglen, Helseformidler og sykepleier (Prosjektleder)

Juryens bedømmelse av bidragene:

Vinner-bidraget fra Haugeåsen skole, samlingsgruppe fra klasse 9 D,E,F:
Vinnerbidraget med det fengede navnet ”SOMBRA” fra spansk som betyr skygge, er svært originalt og elevene viser stor kreativitet i både utførelse og resultat.

”Solagentene” i filmen viste at de hadde søkt relevant informasjon og måten dette presenteres på er genial. Elevene lever seg godt inn i rollene som ”solagenter” på jakt etter skyggen. De har satt oppgaven inn i en kontekst som viser at de er nytenkende og innehar høy tverrfaglig kompetanse.

Videre er arbeidsprosessen meget oversiktlig både i form og resultat, hvor det kommer fram at elevene har forstått oppgaven og jobbet forskningsbasert.

Sist men ikke minst er skyggetiltaket i høyeste grad realiserbart og et spennende prosjekt som juryen håper å se gjennomført en gang i framtiden!

Tusen takk for innsatsen!

Delt 2. plass fra Nøkkeland skole, 9 trinn:
Med dette bidraget har elevene besvart oppgaven der budskapet om skygge kommer klart fram. De viser godt ulike hverdagssituasjoner der elevene har for lite tilgang på skygge.

Det kommer fram at arbeidsprosessen har vært planlagt, at elevene har søkt relevant informasjon og dette gir et godt resultat. Presentasjonsformen skaper nysgjerrighet og gir grobunn for å tenke ut videre løsninger i de ulike hverdagssituasjonene der det trengs skygge.

Elevenes forslag til å skape skygge ved hjelp av solseil i for eksempel skateparker og bruk av naturlig skygge fra trær er så absolutt realiserbare!

Tusen takk for innsatsen!

Delt 2. plass fra Haugeåsen skole, klasse 9A:
Elevene har med dette bidraget vist at de har god kunnskap om solbeskyttelse og at skygge er nødvendig. Filmopptaket i skogen viser kreativitet, i og med at trær gir naturlig skygge. Filmen var av god kvalitet og hadde en fin form. Videre var spørreundersøkelsen de utførte for 7 klasse, et godt virkemiddel for å teste sin hypotese om at barn og unge ikke vet nok om solbeskyttelse.

Elevene viser både planlegging av arbeidsprosessen og sluttresultatet i filmen de laget. Elevenes viser til at svarene de har fått ved spørreundersøkelsen, må få staten til å starte en opplysningskampanje for barn og unge. Tiltaket om å bygge et gjennomsiktig og sammenleggbart tak over fotballbanen er absolutt realiserbart. Forslaget om å ha solceller på dette taket, gjorde bidraget enda mer interessant og spennende!

Tusen takk for innsatsen!