Content1 | col2

INSPIRIA vil ha alle Østfoldskolene med!

Publisert: 05.09.2014
Fredag 5. september hadde NRK flere innslag om at enkelte kommuner synes det er vanskelig å finne midler til skolebetalingen på INSPIRIA grunnet anstrengt kommuneøkonomi. INSPIRIA håper og tror dette lar seg løse og ser frem til diskusjoner med de enkelte kommuner om samarbeidet videre.
I en av artiklene kan det virke som INSPIRIA ikke bryr seg noe særlig om noen kommuner uteblir. Det er selvsagt ikke riktig. Vi vil gjerne ha alle kommuner i Østfold fast med i lang, lang tid, men på direkte spørsmål om senteret fikk økonomisk krise dersom Eidsberg, Askim og Marker ville stoppe avtalene i tillegg til Rygge, måtte vi svare benektende. Hvis det skjer vil også kostnader reduseres en del, og vi vil kunne tilby opphold til andre skoler. Det er ikke noe vi ønsker, vi vil virkelig ha med alle skoler i Østfold som en førsteprioritet.

Eiermøtet som består av alle kommunene i fylket behandlet i fjor forslag til en mer rettferdig og riktig skolebetaling. Bakgrunnen var at kommunene betalte veldig forskjellig beløp per elev, samt at senteret vedtok ny strategi og trengte å avklare om kommunene ønsket å fortsette med det høye kvalitetsnivået vi drev etter. Vedtaket endte med at alle kommuner skal betale likt per elev i grunnskolen. På eiermøtet ble det satt en fast sum per år: 110 NOK i 2014, 130 i 2015 og 150 i 2016. Fra 2016 er da betalingen på det nivået som trengs for å gi det tilbudet eierne vil vi skal gi, nemlig med opprettholdelse av dagens omfattende tilbud drevet av dyktige pedagoger.

Tilbudet inneholder mange elementer og er optimalisert basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra lærere og skoler, slik at det forsterker og supplerer effektivt det som skjer i skolene. Samtidig må tilbudet være på et kostnadsnivå slik at alle kommuner kan klare å være med selv om økonomien er utfordrende i mange kommuner. Derfor satte vi stopp på 150 NOK per elev per år, og lagde en opptrappingsplan slik at det ikke ble for mye på en gang.

For dette leverer vi:
  • Besøk for alle elever i 2., 4., 6. og 9. klasse, inkl. gratis buss tur/retur
  • Lærerkurs (i 2014 er det tilbudt 15 gratis lærerkurs for Østfold lærere)
  • Ekstra dag-arrangementer som skoler inviteres til på senteret (mange forskjellige i året)
  • Arrangementer for foreldre og lærere på kveldstid
  • Kveldsarrangementer for barn og unge
  • Andre forskjellige pedagogiske tilbud rettet mot skolene
  • Praksisopphold for lærerstudenter
  • Forskerskole når skolene er stengt
Tilsvarende opplegg er for videregående skole, men der betaler fylket for at 40% av deres elever besøker senteret hvert år.

Alle evalueringene av tilbudet og måten vi utfører opplegget ved skolebesøk er meget positive
. Ut fra signalene fra eiermøtet fortsetter vi med at dagsbesøkene består av kunnskapsløft-forankrede fagprogram holdt av pedagoger og science show, i tillegg til besøk i utstillingene, samt videreutvikling og utvidelse av tilbudet år for år for å få en optimalisert effekt mot alle elever og lærere i hele fylket.

INSPIRIA forstår at kommuner kan ha så dårlig økonomi at selv med et så godt tilbud som det vi har laget og til såpass rimelig pris per elev per år, kan det bli vanskelig å finne midler. Eiermøtet diskuterte faren for dette, men bestemte altså enstemmig nivået vi skal legge oss på etter en helt åpen prosess der alle kommunene var involvert.

Vi håper at alle kommuner klarer å fortsette å være med slik at alle elever i Østfold og alle lærere kan få det påfyllet som vi tilfører. Ingen andre fylker har et slikt tilbud til alle sine elever og lærere og vi er sikre på at et fast varig tilbud av denne typen vil gi store positive ringvirkninger for hele Østfold. Det blir best hvis alle er med og vi skal gjøre vårt for å levere et supert tilbud til topp kvalitet til en rimelig forutsigbar pris per elev i årene som kommer.