Content1 | col2

Det trettende stjernetegnet

Publisert: 02.12.2014
I første halvdel av desember står solen foran stjernene i Slangebæreren. Rundt én av 20 personer er født i dette stjernetegnet, selv om få er klar over det. Under året passerer solen gjennom 13 stjernetegn, også kalt zodiak eller dyrekretsen. Solens posisjon i øyeblikket da du blir født avgjør hvilket av de tretten stjernetegnene i dyrekretsen du tilhører, men dette har forandret seg siden det ble fastsatt for 2800 år siden.

Er du født i perioden 30. november og 17. desember er du faktisk født i stjernetegnet «Slangebæreren». Månens og solens gravitasjon har nemlig innvirket på jorden, og gjort at jordaksens retning langsomt har endret seg. Dette kalles presesjon på fagspråket. Og denne presesjonen har gjort at stjernetegnene har forflyttet seg med omtrent én måned over de siste 2000 årene. Årsaken er at jordkloden er som en snurrebass. Den snurrer ikke bare rundt sin egen akse, men aksen roterer også. Aksen bruker 25 800 år på å rotere én gang.

Stjernetegnene, som også kalles dyrekretsen eller zodiaken, plasseres innenfor nye datoer for at alt skal stemme. Enkelte av de store stjernetegnene er fortsatt innenfor de opprinnelige datoene, men solen går foran de mindre stjernebildene til en annen dato enn for over to tusen års siden.

Stjernetegnet som ble forkastet
Stjernetegnet "Slangebæreren" (Ophiuchus, the serpent bearer) er et gammelt stjernebilde som ikke alle har hørt om. Slangebæreren representerer en mann som kjemper mot en slange og deler slangen i to deler. Det er faktisk det eneste stjernetegnet som representerer et menneske.  Babylonerne brukte i begynnelsen 13 konstellasjoner, men ville ha bare 12. Å ha tretten stjernetegn ville ha ruinert den fine balansen mellom 12 måneder i året og de 12 månesyklusene, å det er kanskje ikke overraskende at Slangebæreren ble forkastet som en del av dyrekretsen.

Den "nye" dyrekretsen:
- Steinbukken: 20. januar til 16. februar
- Vannmannen: 16. februar til 11. mars
- Fiskene: 11. mars til 18. april
- Væren: 18. april til 13. mai.
- Tyren: 13. mai til 21. juni.
- Tvillingene: 21. juni til 20. juli
- Krepsen: 20. juli til 10. august
- Løven: 10. august til 16. september
- Jomfruen: 16. september til 30. oktober
- Vekten: 30. oktober til 23. november
- Skorpionen: 23. november til 29. november.
- Slangebæreren (Ophiuchus): 29. november til 17. desember
- Skytten: 17. desember til 20. januar

Hva er egentlig dyrekretsen?
Dyrekretsen er et begrep innen astrologi og referer til et tenkt belte rundt jorden som heller 23,5 grader i forhold til ekvator. Den kan også ses på som en gradskive som solen følger gjennom årets gang. Dette beltet ble delt inn i tolv 30 graders deler som hver fikk navn etter stjernebilder. Hvert enkelt stjernetegn er blitt tilknyttet bestemte kjennetegn og egenskaper. I grupper på tre er stjernetegnene delt i fire elementer: ild (væren, løven og skytten), jord (tyren, jomfruen og steinbukken), luft (tvillingen, vekten og vannmannen) og vann (krepsen, skorpionen og fiskene).