Content1 | col2

Kunnskapsmagasinet INSPIRIAsjon

Publisert: 08.12.2014


Positiv formidling av studievalg og spennende yrkesmuligheter

INSPIRIA har tatt initiativ til å lage et kunnskapsmagasin spesialskrevet for elever i Østfold. Magasinet INSPIRIAsjon deles ut til elever i Østfolds niende og tiende klassetrinn, samt alle elever i første og andre trinn på videregående skole. I tillegg vil næringslivsaktører og andre samarbeidspartnere for INSPIRIA motta magasinet.
Øke interessen for realfag
INSPIRIA skal stimulere til økt interesse og kunnskap innen matematikk, realfag og teknologi. Senteret fokuserer på barn og unge og vil skape begeistring, spre aktivitets-pedagogikk og fronte ny teknologi og innovasjon. Et sentralt element i INSPIRIA sitt arbeid, er å bidra til at flere unge velger realfag og teknologiske fag på videregående skole og at flere velger å ta høgskole eller universitet i samme retning. Kjernevirksomheten er senterets skoletilbud som systematisk når alle barn og unge i hele fylket. INSPIRIA får meget gode tilbakemeldinger fra elever, lærere og skole på tilbudet til skolene.

Østfold er attraktivt

Nå ønsker vi å bruke vår posisjon til å ytterligere eksponere yrkesmuligheter og studievalg innen realfagene i Østfold. Magasinet skal også øke vår stolthet av Østfold som bosted, arbeidsplass og studiested.

Brobygger mellom næringsliv og utdanning

Magasinet er laget i samarbeid med forlaget Orage og er trykket opp i 30 000 eksemplarer. En rekke artikler er spesialskrevet for anledningen med innleid journalist, mens noe stoff er populærvitenskapelige artikler som blant annet er skrevet av vitensenterets egne pedagoger. Videre er det tenkt at magasinet skal bidra til INSPIRIAs rolle som en brobygger mellom næringsliv og utdanning, derfor inneholder også magasinet gode eksempler fra næringslivet, med gode rollemodeller som forteller om sine yrkesvalg.

Mulig ny utgave om to år

INSPIRIA har fått klare føringer fra sine eiere om å skape noe nytt, supplere og forsterke samt være fremoverlente. Og det er et klart ønske om at senteret skal bidra aktivt til kompetanseoffensiven i fylket og vi tror faktisk magasinet og INSPIRIA kan bidra. Blir magasinet godt mottatt og skolene ønsker dette igjen til sine elever, kan det være at det lages en ny utgave om to år.