Content1 | col2

Smart teknologi for læring

Publisert: 09.03.2015
INSPIRIA, NHO Østfold og Abelia inviterer lærere og lærerstudenter til et inspirerende frokostseminar (gratis) den 15. april: “Smart og enkel teknologi for læring i det globale klasserommet”. På agenda settes teknologi i skolen, IKT og digital læring for å inspirere til nye veier til læring. 
Moderne teknologi, digital læring og nye læringsverktøy som spill og simulering, gir løsninger som kan virkeliggjøre idealet om en undervisning tilpasset den enkelte elevs anlegg og forutsetninger. Flere ulike foredragsholdere fra privat sektor og fra skoler vil dele sin kunnskap og erfaringer.

Hovedmål: Øke kunnskap og bruk av teknologiske verktøy og digital læring i skolen hos lærerstudenter. Inspirere ved å vise gode realistiske og praktiske eksempler.

Kontaktperson hvis spørsmål: Christine Hassel Kristoffersen, INSPIRIA (christine.hassel.kristoffersen@inspiria.no)

Sted: INSPIRIA science center
Tid: 8:30 - 10:30

PROGRAM

08:30 - 08:35: Velkommen med oversikt over programmet v/Christine Hassel Kristoffersen, INSPIRIA
08:35 - 08:55: Helhetlig bruk av læringsteknologi
Fredrik Børge Hansen fra Childrens International School forteller om hvordan de integrerer smarttelefoner, iPad'er, PC'er og digitale læremidler inn i den daglige undervisningen.
08:55 - 09:10: Kan matematikk læres gjennom spill?
Rolf Assev fra WeWantToKnow viser hvordan en 4-åring kan lære seg algebra ved hjelp av spill.
09:10 - 09:25: Teknologi i skolen: Enkle grep, det 21 århundrets ferdigheter og næringslivets bidrag.
Ivar Berg og Kristine Hofer Næss fra Microsoft forteller om deres programmer og samarbeid med skoler.
09:25 - 09:45: Verktøy for både differensiering og redusert frafall?
Yngve Lindvig fra Conexus viser hvordan Big Data kan brukes til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev og forebygge frafall i videregående skole.
09:45 - 10:05: Helhetlig satsning fra Karmøy kommune
Lærer Trond Lindefjell gir et skoleeksempel som inkluderer satsning på infrastruktur sammen med et lærerløft som inkluderer både digital kompetanse og pedagogisk kompetanse i bruk av digitale læremidler og læringsteknologi.
10:05 - 10:30: Hvordan legge til rette for økt og bedre bruk av læringsteknologi i norsk skole?
Paneldebatt ledet av Kåre Verpe.