Content1 | col2

Smart og enkel teknologi for læring

Publisert: 08.04.2015
INSPIRIA, NHO Østfold og Abelia har invitert 150 lærerstudenter ved HiØ samt lærere og rektorer på Østfoldskolene til et inspirerende frokostseminar der smart og enkel teknologi er på agendaen den 15. april. Teknologien har gjort sitt inntog i utdanningssystemet og endrer muligheten for læring. Flere ulike foredragsholdere fra privat sektor i tillegg til skoler, vil dele sin kunnskap og erfaringer.
På agenda settes teknologi i skolen, IKT og digital læring for å inspirere til nye veier til læring. Moderne teknologi, digital læring og nye læringsverktøy som spill og simulering, gir løsninger som kan virkeliggjøre idealet om en undervisning tilpasset den enkelte elevs anlegg og forutsetninger.

Dette er et faglig/pedagogisk seminar hvor formålet er å vise fram en del av de mulighetene som finnes innen læringsteknologi i Norge, både i form av digitale læremidler og systemer for oppfølging, primært da læringsanalyse. Men aller mest "best practice" og gode eksempler og pedagogiske metoder som viser hvordan læringsteknologi kan integreres i undervisningen og øke kvaliteten på læringen.

FROKOSTSEMINAR "Smart og enkel teknologi for læring i det globale klasserommet" 
PROGRAM ONSDAG 15. APRIL

08:30 – 08:35: Velkommen med oversikt over programmet

v/ Christine Hassel Kristoffersen, Inspiria

08:35 – 08:55: Helhetlig bruk av læringsteknologi
Fredrik Børge Hansen fra Childrens International School forteller om hvordan de integrerer smarttelefoner, iPad'er, PC'er og digitale læremidler inn i den daglige undervisningen.

08:55 – 09:10: Kan matematikk læres gjennom spill?
Rolf Assev fra WeWantToKnow viser hvordan en 4-åring kan lære seg algebra ved hjelp av spill.

09:10 – 09:25: Teknologi i skolen: Enkle grep, det 21 århundrets ferdigheter og næringslivets bidrag.
Ivar Berg og Kristine Hofer Næss fra Microsoft forteller om deres programmer og samarbeid med skoler.

09:25 – 09:45: Verktøy for både differensiering og redusert frafall?
Yngve Lindvig fra Conexus viser hvordan Big Data kan brukes til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev og forebygge frafall i videregående skole.

09:45 – 10:05: Helhetlig satsning fra Karmøy kommune
Lærer Trond Lindefjell gir et skoleeksempel som inkluderer satsning på infrastruktur sammen med et lærerløft som inkluderer både digital kompetanse og pedagogisk kompetanse i bruk av digitale læremidler og læringsteknologi.

10:05 – 10:30: Hvordan legge til rette for økt og bedre bruk av læringsteknologi i norsk skole?
Paneldebatt ledet av Kåre Verpe.


Kontaktpersoner:
Elena Rosnes. rådgiver, NHO Østfold (916 07 692, elena.rosnes@nho.no)
Christine Hassel Kristoffersen, INSPIRIA (christine.hassel.kristoffersen@inspiria.no)