Content1 | col2

Kronikk av Steven Skjekkeland

Publisert: 11.06.2015
Steven Skjekkeland, avdelingsleder NITO Østfold, har skrevet en flott kronikk som ble publisert i Sarpsborg Arbeiderblad 11. juni 2015.
Les hele artikkelen (PDF).

Skjekkeland skriver blant annet,
"3. SATS mer på vitensentrene! Vitensentrenes rolle som kunnskapsleverandør i skolen er viktig og må styrkes.

Gjennom sine opplevelses- og læringsaktiviteter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi, bidrar vitensentrene til å gjøre den teoretiske kunnskapen spennende for barn og unge. De regionale vitensentrene har besøk av over 175.000 elever hvert år – de leste deltar på et pedagogisk tilbud basert på Kunnskapsløftet. I tillegg tilbyr vitensentrene kurs for lærere i nye og efektive undervisningsformer.

Vitensentrene skaper nysgjerrighet og lærelyst innen matematikk, naturfag og teknologi. NITO mener vitensentrene bør ha en sentral rolle i realfagstrategien, sammen med de nasjonale sentrene i matematikk og naturfag og senter for realfagsrekruttering.

Det er med stor uro vi observerer at kommuner i Østfold trekker seg fra samarbeidet med Inspiria. Det begrunnes med dårlig økonomi, men denne innsparingen kan få store konsekvenser for Østfold med kommuner som ligger langt lavere enn landssnittet i forhold til utdanning."