Content1 | col2

Unik ungdomsrådslagning

Publisert: 08.06.2017
Fredag 9. juni arrangerer Statoil i samarbeid med INSPIRIA science center, en unik rådslagning for fremtidens energiutfordring med utvalgte ungdom fra Oslo og Akershus – Vitendagen 2017. Tyve ungdom er plukket ut fra mange hundre søkere via spørreundersøkelse på nett siste ukene og skal delta i en spennende interaktiv prosess i Oslo og på Fornebu.
Først er det deltagelse på Statoil sin årlige presse/fagbriefing for media og bransje på Sentralen i Oslo , frokost møte «Energy Perspectives 2017». Deretter er det buss til Statoil sitt hovedkvarter på Fornebu. Der fassiliterer personer fra vitensenteret INSPIRIA science center i Sarpsborg en dag med kreative skapende prosesser for å gi Statoil råd om fremtidens energiutfordringer.

- Det er utrolig viktig for Statoil å få innspill fra ungdom i våre strategiske prosesser, sier Liv Ims, prosjektleder for Vitendagen i Statoil. Vitendagen er et slik virkemiddel der dyktige ungdommer gir oss syn og tanker som både supplerer og utfordrer våre egne. Det kan godt være at innspill fra slike prosesser konkretiserer seg i valg de neste ti årene, sier Ims.

INSPIRIA science center i Sarpsborg, ett av de ti regionale vitensentrene, har samarbeidsavtale med Statoil og sørger for en inkluderende kreativ prosess for ungdommene denne dagen. INSPIRIA har etter hvert blitt ekstra gode på slike prosesser med ungdommer, og arbeider bevist med å forsterke koblingen skole/næringsliv som ledd i stimulering til naturfag- og teknologiinteressen hos de kommende generasjoner.

- Det er veldig givende å få bidra i en slik setting der ungdom virkelig blir tatt på alvor, sier direktør Geir Endregard ved INSPIRIA og juryformann denne dagen. Det gir fantastisk god stimulering til realfagsglede når Statoil viser vei med slik tiltak som Vitendagen er, og vi storgleder oss til dagen. For oss på vitensenteret er det ekstra gledelig at Statoil velger oss til å lede prosessen med ungdommen på Fornebu, det er flott av Østfoldinger kan bistå hovedstaden av og til, smiler Endregard.