Content1 | col2

IngeniørNinja

Publisert: 18.04.2018

Er det Høgskolen i Østfold eller Högskolan Vest som har de beste ingeniørstudentene?

INSPIRIA science center arrangerer konkurransen IngeniørNinja i samarbeid med Høgskolen i Østfold og Högskolan i Vest (Trollhättan). 8 lag til sammen, 4 fra Norge, 4 fra Sverige skal konkurrere med egne bachelor oppgaver, både med stand og kort presentasjon. I tillegg en mengde øvelser for både hode og kropp. Hvilket lands Høgskole stikker av med seieren, og hvilken Høgskole får flest poeng totalt? Her blir både det faglige, kreativitet, samarbeid og smartness utfordret i en lang rekke øvelser - med stemning og flott atmosfære.

Når?

Fredag 8. - lørdag 9. juni 2018.

Hvor?

INSPIRIA science center i Sarpsborg. 

Hvem?

Vi inviterer studenter fra Høgskolen i Østfold og Högskolan i Vest (Trollhättan) til å delta i vår IngeniørNinja-konkurranse.

Deltakere:
 • 4 lag fra hvert studiested
 • Gjerne fra to forskjellige fagretninger
 • Minimum to studenter på hvert lag (backup ved sykdom)
 • Studenter som tør å by på seg selv
 • Helst både gutter og jenter

Hva?

Studentene skal stå på stand og de skal holde presentasjon om sitt bachelorprosjekt, og tillegg får studentene utfordret både hjerne og kropp når de skal gjennomføre en rekke varierte oppgaver på INSPIRIA på konkurransedagen. Gruppene samler poeng for alle aktivitetene, i tillegg til sin stand og presentasjon. En jury vil vurdere bidragene og det utdeles en 1.,  2. og 3. plass til de tre gruppene som fikk flest poeng. Alle aktiviteter og stand blir filmet av mediestudenter, og korte videosnutter vil bli publisert på nett i ettertid. Vitensenteret er åpent for publikum på lørdag, så alle er velkomne til å se på oppgavene deltakerne skal gjennom.

Hvorfor?

Hensikten med IngeniørNinja-konkurransen er å promotere ingeniørstudier. Vi ønsker å inspirere VGS-elever ved hjelp av videosnutter fra konkurransen. IngeniørNinja bidrar til økt samarbeidet mellom Høgskolene, og vi håper også å øke forståelsen for viktigheten av ingeniører og realfagskompetanse i samfunnet. 

Program?

Fredag:
Kl. 18:00 Ankomst INSPIRIA
Kl. 18:00-18:30 Intromøte, kort omvisning
Kl. 18:30-19:00 Rigge stand
Kl. 19:00 Middag på INSPIRIA
Kl. 20:00-22:00 Felles sosialt samvær

Lørdag:
Kl. 09:00-10:00 Frokost
Kl. 10:00 Start INSPIRIA - rigge stand/varme opp
Kl. 11:00-15:45 Konkurranser
  - Stand presentasjon
  - Muntlig 5 min. om oppgave
  - Øvelser for hjernen
  - Fysiske øvelser, både ute og inne
Kl. 16:00 Premiering

Videofilmer

 • Lages av Bachelor studenter
 • 1 eller flere videosnutter hver
 • Maks 2 min hver
 • Kan være intervjuer, tekst + film fra dagen
 • Må leveres uken etter
 • Positiv framstilling av ingeniørstudiet