Content1 | col2

Refleksdager med 3200 førsteklassinger

Førsteklassingene lærer Refleksdansen
Publisert: 04.10.2018
I to uker skal vi ha vitensenteret fullt av flotte førsteklassinger! Vi inviterte nemlig alle 3600 førsteklassinger i Østfold fylke. Og i samarbeid med Trygg Trafikk og Statens vegvesen Region øst, håper vi at vi bidrar med at barna ser seg godt for og bruker refleks nå som mørketiden har kommet.
Mandag 8. oktober er første dag for hele åtte Refleksdager her på vitensenteret. Refleksdager, - du og jeg skal skinne! er et ekstratilbud til alle førsteklassinger i Østfold fylkeskommune. Elevene skal få være med på refleksdemonstrasjon, reflekssang og refleksdans, i tillegg til utforsking i utstillingene. Det er viktig å vise barna hvorfor vi må bruke refleks når vi er ute og går eller leker i mørket. Vi samtaler om bruken av refleks og hvordan en refleks virker. Alle får utdelt en refleksvest som de kan ta med seg hjem til eget bruk. 

For at barna skal huske å se seg for før de krysser gaten har vi også laget en egen refleksdans, denne lærer alle barna som er her på Refleksdagene. Og for andre som ønsker å lære seg refleksdansen, har vi lagt ut dansen på YouTube. Her guider vår formidler og helsekoordinater, Lise Borgen-Johansen, trinnene i refleksdansen.

Vi har arrangert Refleksdager i fjor også, det ble svært godt mottatt. Nytt i år er at vi også har laget en Reflekssang, denne skal vi synge sammen med førsteklassingene (se sangen under). Kanskje nynner de til denne mens de går til skolen en mørk november-morgen?


For- og etterarbeid

Det optimale er at elever og lærere er godt forberedt når de kommer til INSPIRIA, og vi oppfordrer lærerne til aktivt å ta del i opplegget sammen med elevene under besøket. Skoletilbudet til INSPIRIA er ment å være en integrert del av opplæringen. Ved å utføre for- og etterarbeidet til skoleprogrammet vil elevenes læringsutbytte økes, og lærerne vil kunne benytte aktivitetene som et verktøy til å nå konkrete mål i kunnskapsløftet. Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre for- og etterarbeidet som blir sendt ut til førsteklassenes kontaktlærere.

Refleksjakten

Gjennom flere år har vi sett at veldig mange har reflekser hjemme, men glemmer å finne de frem og bruke dem. Refleksjakten går altså ut på å finne flest mulig reflekser hjemme hos seg selv. Alle elevene oppfordres til å lete i skap, skuffer og på klær/ytterjakker, og hver elev teller antall reflekser som de finner. Læreren får i oppgave å finne gjennomsnittet for klassen og formidle oss dette på Refleksdagene.

Den klassen med høyest gjennomsnitt av antall reflekser får premie. De heldige får da en helt gratis SykleGledeDag her på vitensenteret.

Etterarbeidet består av at alle refleksene som elevene fant i hjemmet nå skal finne sin plass. Når de kommer hjem etter refleksdagene, er det fint at elevene oppfordres til å sette refleksene de fant i forarbeidet, på yttertøy til familien hjemme.

Innendørs refleksdemonstrasjon

Og lærerne oppfordres til å gjennom føre en refleksdemonstrasjon i en mørk korridor, gymsal eller klasserom. La elevene bruke lommelykter og lyse på forskjellige gjenstander. De kan lyse på mørke og lyse klær. Ulike typer refleks, ny og gammel refleks. Andre materialer som kan testes er aluminiumsfolie, metall, speil, glitter, skilt, nødutganger, refleksveststoff og annet reflekterende og ikke – reflekterende materiale. 

Besøk Trygg Trafikk sine hjemmesider

På Trygg Trafikk sine hjemmesider er det flere fine aktiviteter man kan gjøre som for- eller etterarbeid.


DU SKINNER (reflekssangen til INSPIRIA)

Tekst: Thor Erling Gulbrandsen
Melodi: Thor Erling Gulbrandsen og Vegard Skau Hansen


Ta på reflekser og bli sett
Og se deg i mørke blir så lett
Stjerner som lyser rett og slett
Å bruke reflekser det er rett

Ref:
Når vi skal ut å gå
Vi tar reflekser på
Ja, alle store, små
For vi skal skinne nå

Når man kjører i bilen på en vei
Og kan se no som blinker foran seg
Da svinger man unna, deg og meg
Og vi smiler og vinker til et hei

Ref Instumental (Gjenta del 1, og avslutt med 2 ref.)

Ref:
Når vi skal ut å gå
Vi tar reflekser på
Ja, alle store, små
For vi skal skinne nå