Content1 | col2

14. mars er en unik Pi-dag!

Publisert: 14.03.2019
Pi, eller π, som grekerne skriver det, er et matematisk forholdstall fra geometrien. Pi er forholdet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel. Om du måler omkretsen av en hvilken som helst sirkel og deler det på målet av diameteren, får du alltid det samme tallet. Vi sier ofte at dette tallet er 3,14, og siden amerikanerne skriver datoer med måned foran dag, blir 14. mars skrevet som 3.14 i USA. Altså Pi-dagen.
Nå er det egentlig slik at 3,14 bare er en tilnærmet verdi av Pi. Den egentlige verdien av Pi kan vi ikke skrive. Pi er det vi kaller et irrasjonalt tall. Et irrasjonelt tall kan ikke skrives som en brøk av to heltall. Slike tall har enten et bestemt antall desimaler, det vil si siffer etter komma, eller et tallmønster som gjentas i perioder etter komma. Irrasjonale tall har bare en uendelig mengde desimaler uten gjentagende mønster etter komma. Pi er altså et slikt tall. En start på en lengre tilnærmet verdi av Pi vil for eksempel være: 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582… Og man kan fortsette i det uendelige.

Tilfeldigvis er også 14 mars Albert Einsteins bursdag, den tysk-sveitsisk-amerikanske fysikeren ble født 14 mars 1879 i Ulm, Tyskland. Einstein er mest kjent for ligningen E = mc2 som representerer samhandlingen mellom masse og energi. Denne teorien banet vei for oppdagelsen av fisjon og senere atombomben. hvis du vil lese mer om Albert Einsteins liv og teorier kan du gjøre dette på snl.no