Content1 | col2

Lansering av Trafikksikker kommune

Publisert: 08.06.2019
Ordfører i Sarpsborg kommune, Sindre Martinsen-Evje, lanserte sammen med Paal-Gunnar Mathisen fra Trygg Trafikk Østfold i dag - på selveste finaledagen av Bypakke Nedre Glomma sin sykkeluke - at Sarpsborg skal bli en Trafikksikker Kommune. Vi setter stor pris på at INSPIRIA fikk være arena for å lansere denne nyheten!
Som trafikksikker kommune er det en lang rekke kriterier som må oppfylles, det vil bli fokusert på disse under året som kommer. Blant punktene er arbeid med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i skolen. INSPIRIA jobber allerede sammen med Trygg trafikk, Bypakke Nedre Glomma og skolene med å forsterke kompetanse og spre kunnskap til både lærere og elever – og ser det som meget positivt at Sarpsborg nå jobber mot å bli en Trafikksikker kommune.

Om trafikksikker kommune:
Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. Konseptet Trafikksikker kommune bidrar til å strukturere trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

Vi pleier å kalle det «klokskap satt i system» siden kommunene gjør mye klokt og godt allerede. Trygg Trafikk har i en årrekke samarbeidet godt med kommunen og ser frem til at kommunen strukturerer og systematiserer trafikksikkerhetsarbeidet gjennom Trafikksikker kommune konseptet.