Content1 | col2

Ferdighetsløype for sykkel

Sykleglede i ferdighetsløypen på Inspiria.
Publisert: 26.06.2019
INSPIRIA science center har i samarbeid med Ladies Tour of Norway utviklet en ferdighetsløype for sykkel!
Løypen er mobil og kan tilpasses forskjellige aldersgrupper. Både barn og voksne kan prøve seg i ulike hindre som vippeplanke, bølgen eller hoppet. Her kan man lære grunnleggende ferdigheter som balanse, bremsing og hvordan man anpasser farten.

Målet med løypen er å ta i bruk ulike ferdigheter for å håndtere sykkelen og skape mestringsfølelse, som gjør at man ferdes tryggere i trafikken. Dette kan få enda flere til å bruke sykkel som et miljøvennlig og helsefremmende transportmiddel.

INSPIRIA har utviklet flere skoleprogram for å lære barn og unge om trafikksikkerhet. Alle program er koblet til relevante kompetansemål.

KOMPETANSEMÅL

4. trinn - følge trafikkregler for fotgjengere og syklister
7. trinn - praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel

ÅPNINGSTIDER INSPIRIA

Helger og skolens ferier: kl. 11 - 16
Hverdager: kl. 11 - 15
Tlf: 03245 / 69 13 93 00