Content1 | col2

Få alle med (interreg-prosjekt)

Publisert: 16.03.2020
Altfor mange ungdommer velger å droppe ut av skolen. I løpet av en treårsperiode (frem til 2021) skal INSPIRIA og INNOVATUM science center i Trollhättan, sammen samarbeidspartnere i både regionen Østfold og Fyrbodal, undersøke hvorfor og utifra dette utvikle verktøy som kan forebygge drop out og frafall. Interregprosjektet kalles FAM - Få Alle Med. 

21st century skills

Et veletablert internasjonalt fellesbegrep for en rekke moderne, framtidsrettede ferdigheter som etterspørres av næringslivet. Disse inkluderer blant annet kommunikasjon, samhandling og samarbeid. 

Det er et stort samfunnsproblem at ungdommer hopper av sin utdannelse og ikke fullfører sine studier. Vi skal kartlegge hvorfor og utvikle verktøy og metoder som har som målsetting å forebygge drop out og frafall, og som kan bidra til at bedrifter i området får tilført den kompetansen de har behov for i fremtiden.   

Prosjektet ønsker også å øke den grenseoverskridende bevegelsen på arbeidsmarkedet for unge voksne. Vi vil skape og utvikle et tilbud til elever og skoler på vitensentrene på begge sider av grensen. Fokuset ligger på tenkemåten (21st century skills, growth mindset) og forståelse for at personlige ferdigheter er viktige verktøy for et godt arbeidsliv. 


Grenseløs kompetanse og bevegelse

Dette er et Interreg-prosjekt – Et grenseløst samarbeid mellom Sverige og Norge.  
Innsatsområde 5: Sysselsetting
Spesifikt mål: Økt grenseoverskridende bevegelse på arbeidsmarkedet 
Prosjektperiode: Januar 2019 til desember 2021


Bakgrunn og problemstilling

Redusere frafall og drop-out. Hvordan hindre at de som faller fra, elever som gjerne i utgangspunktet kan ha mange av de personlige ferdighetene som sårt trengs i framtidens arbeidsliv, kreative, selvstendige elever med ukonvensjonelle løsningsmetoder.

  • Avgangselever som søker jobb oppdager at de blir spurt om helt andre ting enn de er lært opp til, nemlig ulike personlige ferdigheter 
  • Bedriftene etterlyser personlige ferdigheter framfor gode karakterer 
  • Hvem sikrer at avgangselevene har disse ferdighetene – og at elevene er klar over disse nye kravene?

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Else-Marie Guldahl


Samarbeidspartnere:

Cicignon ungdomsskoleHögskolan VästHøgskolen i ØstfoldInnovatum Science Center ABINSPIRIA science centerKalnes vidaregående skoleKarrieresenter ØstfoldKunskapsförbundet VästNAVTrollhättans StadUngt entreprenørskap Østfold og Viken Fylkeskommune.