Content1 | col2

HjemJobbHjem

Publisert: 16.03.2020
INSPIRIA koordinerer prosjektet HjemJobbHjem som er et samarbeid mellom Bypakke Nedre Glomma og næringslivet der målet er å endre reisevanene i Nedre Glomma. HjemJobbHjem er en grønn mobilitetsordning for bedrifter i Nedre Glomma-regionen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til og fra jobb. Gjennom felles innsats vil HjemJobbHjem-bedriftene bidra til renere luft og bedre bymiljø i Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg bidrar de mange positive og motiverende tiltakene til økt trivsel og samhold på arbeidsplassen.
 HjemJobbHjem handler ikke om å slutte å kjøre bil. Det handler om å gå, sykle og reise kollektivt når du kan, og kjøre bil når du må.

Mål og hensikt

Om vi skal klare å redde kloden, må de fleste av oss endre adferd. En av de viktigste vanene vi kan klare å endre ganske raskt, er å reise annerledes. Færre må kjøre på bensin og diesel, flere må reise kollektivt, sykle eller gå. HjemJobbHjem i Nedre Glomma er en satsing for å få flere til å reise klimavennlig. Det er en del av Bypakke Nedre Glomma, og blir drevet av Inspiria science center.

En stor del av kjøringen skjer i arbeidsreiser. Alle skal både til og fra jobb, noen reiser også i selve jobben. HjemJobbHjem handler om å endre arbeidsreisevanene. Det er ikke bare-bare å endre gamle vaner, og kanskje trengs både pisk og gulrot. HjemJobbHjem er ikke en pisk, men en stor bunt med gulrøtter. Det er arbeidsplassene som velger å bli med på HjemJobbHjem. De ansatte får en lang rekke tilbud som til sammen skal gjøre det enklere å velge å reise klimavennlig.

HjemJobbHjem baserer seg på kunnskap: Kunnskap om hva som må til for de ansatte i hver bedrift - og kunnskap om hva som virker for å få til endring og å redde kloden. Som tilbud til hver enkelt ansatt og bedrift er HjemJobbHjem først og fremst fullt av goder, det er moro og det fremmer arbeidsmiljø og helse - men i bunn ligger et stort alvor: Sammen må vi klare å kutte i CO2-utslippene. Sammen må vi velge bort bensin og diesel-vanene, og komme oss over på framtidas reisemidler.

Bypakke Nedre Glomma har etablert HjemJobbHjem-ordningen i samarbeid med næringslivet i regionen. Dette er et viktig ledd i Bypakke Nedre Glommas overordnede mål om nullvekst i personbiltrafikken. Den daglige driften av HjemJobbHjem er det INSPIRIA science center som har ansvar for. I Bypakke Nedre Glomma samarbeider partene Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen, og Jernbanedirektoratet om areal- og transportutviklingen i regionen.

Fra pilotprosjekt i 2019 til fast avtale i 2020

Mills, Borregaard og Multiconsult (totalt 1300 ansatte) var med i pilotprosjektet, og med stor suksess. Nå åpnes det opp for andre bedrifter i Nedre Glomma. Ved å være en HjemJobbHjem-bedrift viser dere at bedriften med sine ansatte, tar samfunnsansvar og bidrar til de endringene som må til for at vi skal ha en attraktiv og bærekraftig region.Kontaktinformasjon

Prosjektleder på INSPIRIA: Anja Sonerud