Content1 | col2

HjemJobbHjem

Publisert: 16.03.2020
INSPIRIA koordinerer prosjektet HjemJobbHjem som er et samarbeid mellom Bypakke Nedre Glomma og næringslivet der målet er å endre reisevanene i Nedre Glomma. HjemJobbHjem-ordningen består av en personlig månedsbillett, en aktivitetsplan og ikke minst en Mobilitetspakke som gir bedriften og ansatte tilgang til ulike sykkelaktiviteter og tilrettelegging for sykkelparkering på arbeidsplassen. 
 HjemJobbHjem handler ikke om å slutte å kjøre bil. Det handler om å gå, sykle og reise kollektivt når du kan, og kjøre bil når du må.
Hvordan man reiser til og fra jobb har betydning for egen helse, økonomi og for miljøet. Det påvirker samfunnsansvaret og de som skal leve og ferdes i Nedre Glomma i årene som kommer. Vårt mål er at det skal bli færre biler på veiene, når flere velger å gå, sykle eller benytte kollektivt. 

HjemJobbHjem er et konsept som tilbyr bedrifter en komplett mobilitetspakke som når samtlige ansatte. Konseptet presenterer praktiske løsninger som er enkelt for bedriften å implementere. Resultatene er målbare takket være en årlig reisevaneundersøkelse blant deltakerne. Suksessfaktoren er når ansatte selv får erfare mestring. Det er en glede å vise for seg selv, og noen ganger for andre, at man er i stand til å endre vanene sine. 

La bilen stå av og til

HjemJobbHjem handler om å motivere ansatte til å endre reisevaner ved å tilby attraktive alternativer. På den måten bidrar bedriftene til at vi gradvis får færre bilder på veiene. HjemJobbHjem betyr ikke å parkere bilen helt. Dette handler om å sykle, gå og reise kollektivt når du kan. Da kan du kjøre bil når du må - med god samvittighet.

En gavepakke for å endre reisevaner 

HjemJobbHjem er et verktøy for bedriften til skape en attraktiv arbeidsplass, redusere sykefraværet og p-plasser, få mer produktive og kreative ansatte og oppfylle anbudskrav og miljøkrav, samt nå egne miljømål. Mobilitetspakken er med andre ord en gavepakke med mange muligheter for bedriften!

HjemJobbHjem er et verktøy for å komme i gang med hverdagsaktiviteten, få bedre helse, redusere reisekostnader, bidra til miljøet, være et forbilde og gir deg mulighet å oppleve nye deler av landskapet på vei til og fra jobb.

Hvordan få ansatte til å la bilen stå hjemme av og til?

HjemJobbHjem-teamet møter opp hos bedriftene og motiverer de ansatte til å endre reisevaner. Vi tilbyr en rekke aktiviteter som helselunsj, foredrag, trafikksikkerhetskurs, konkurranser, sykkel og gå-kampanjer og test av elsykkel. Med en egen elsykkel-container som plasseres hos bedriften (med 10 elsykler) kan de ansatte teste disse til og fra jobb, og til møter. Her er inkluderes det også ladestasjon og serviceverksted. Pedalen kommer til bedriften med et pop-up sykkelverksted for både vår- og vintersjekk av sykkelen. HjemJobbHjem-billetten er en rabattert bussbillett i Østfold som er en del av mobilitetspakken.  

Fra pilotprosjekt i 2019 til fast avtale i 2020

Mills, Borregaard og Multiconsult (totalt 1300 ansatte) var med i pilotprosjektet, og med stor suksess. Nå åpnes det opp for andre bedrifter i Nedre Glomma. Ved å være en HjemJobbHjem-bedrift viser dere at bedriften med sine ansatte, tar samfunnsansvar og bidrar til de endringene som må til for at vi skal ha en attraktiv og bærekraftig region.

Er din bedrift lokalisert i Fredrikstad eller Sarpsborg og ønsker å bli med på dette? Les mer om kriterier og søknad på Bypakke Nedre Glommas nettside.
Merk: Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune er parter i Bypakke Nedre Glomma og har andre regler for deltakelse enn det bedrifter har. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder på INSPIRIA: Anja Sonerud