Content1 | col2

Super:bit - leveranse av lærerkurs og undervisningsopplegg

Publisert: 26.03.2020
INSPIRIA leverer lærerkurs og undervisningsopplegg til 6. trinn i region Østfold og Buskerud (Viken fylke). 
 Koding er gøy!
Prosjektperiode: August 2019 – desember 2021 (prosjektet er forlenget 6 mnd pga koronatiltak)

Super:bit (en del av Den teknologiske skolesekken) er et samarbeid mellom vitensentrene i Norge der alle landets elever på 6. trinns skal få tilbud om å delta i prosjektperioden. Dette gjelder både offentlige og private skoler. Inspiria sin leveranse går til de to gamle fylkene Østfold og Buskerud. (Sammenslåingen til Viken skjedde etter at prosjektet var i gang, derfor refereres det til Østfold og Buskerud.)

Mål og hensikt

Målet med super:bit er å styrke programmeringskompetansen i skolen. Super:bit består av et lærerkurs og et undervisningsopplegg. Lærerkurset er et tre-timers kurs der to lærere fra hver skole deltar. Kurset holdes i forkant av undervisningsopplegget og er obligatorisk for å få utdelt et gratis klassesett med utstyr.

Undervisningsopplegget varer i 2 timer og består av grunnleggende programmering av micro:bit og selve super:bit-oppdraget. Dette oppdraget går blant annet ut på å programmere en bit:bot til å kjøre.

Østfold har fått tildelt super:bit i skoleåret 2019/2020, der skoleklassene drar til INSPIRIA for gjennomføringen. Buskerud får oppsøkende virksomhet med formidlere fra INSPIRIA til deltakende skoler i skoleåret 2020/2021.

Prosjektet er vedtatt av Utdanningsdirektoratet, koordineres av Vitensenterforeningen og Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjektet med gratis klassesett med utstyr. Prosjektet er også et samarbeid med NRKsuper og Lær Kidsa Koding.

Kontaktperson for super:bit ved INSPIRIA

Per Kristian Grytdal, prosjektleder/formidler
Nettside for prosjektet: www.superbit.no