Content1 | col2

Åpner for skole og barnehage igjen

Publisert: 15.05.2020
Mandag 18. mai åpner Inspiria dørene for barnehage og skoleelever. Dette har vi sett frem til lenge og vi har jobbet hardt for å tilpasse programmene og arealene våre til smittevern-reglementet. Nå er vi sikre på at vi kan tilby trygge skoleprogram i trygge omgivelser for både barnehage og skole.
 Vi gleder oss til å få besøk av barn her igjen!
Som en kunnskapsinstitusjon er det viktig for INSPIRIA at alle som besøker vitensenteret har trygge og positive opplevelser, samt at vi bidrar i smitteverndugnaden for å forhindre spredningen av koronaviruset. Vi besluttet derfor å stenge dørene fredag 13. mars. Siden signalene om en gradvis gjenåpning av samfunnet kom fra nasjonalt hold, har vi forberedt oss på å kunne åpne for trygge og smitterverntilpassede besøk hos oss. Mandag 18. mai åpner vi for etterlengtet barnehage- og skolebesøk med inntil 50 personer av gangen frem til 15. juni.

– Vi er i dialog med skolene som har booket tid hos oss fram til skolens sommerferie, og samtlige er ivrige på å komme til avtalt besøk hos oss, sier pedagogisk leder på vitensenteret, Anne Mette Engvik. 

Program er Korona-tilpasset og forankret i Fagfornyelsen

Våre programmer baserer seg på aktivitetespedagogikk, med stor grad av samhandling og konkrete aktiviteter. Regler om mengdebegrensning, avstand og renhold av utstyr gjør at en del av disse programmene må justeres noe for å møte smittevernkravene, mens andre ikke lar seg gjennomføre.

– Antall skoleprogram vil da være litt færre, men der vi har tatt ut noe har vi tilført nye spennende elementer som vi tror faller i god smak, fortsetter Engvik ivrig.

INSPIRIA starter opp forsiktig, men legger opp til å kunne åpne for fullt etter sommerferien med både nye og gamle program i tråd med Fagfornyelsen.    

– Vi gleder oss enormt til å fylle opp vitensenteret med barn igjen, sier en litt spent Engvik som gjør de siste forberedelser til mandagens skole- og barnehagebesøk. 
 

Smitteverntiltak på vitensenteret

INSPIRIA følger FHIs smitteforebyggende tiltak for å begrense smittespredning av Covid 19-epidemien. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er: 

  • Syke personer skal ikke være på INSPIRIA
  • God hygiene 
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer


INSPIRIA tar imot barnehagen og skolens etablerte kohorter og følger FHIs veildning for kohorter. På INSPIRIA vil det ikke være kontakt med barn fra forskjellige barnehager eller skoler under dagen. Det er etablert gode smitteverntiltak knyttet til hygiene; herunder toalett- og håndvaskrutiner, desinfisering av utstyr, vask av overflater og berøringsflater og forsterket rengjøring på vitensenteret.


Les mer om barnehagetilbudet under Korona