Content1 | col2

Prosjektmedarbeidere (hel-/deltid, to stillinger)

Publisert: 21.12.2020
INSPIRIA søker to prosjektmedarbeidere/assistenter på engasjement. INSPIRIA har en stadig økende oppdrags- og prosjektvirksomhet, blant annet med fokus på forsterking av barn og unges sjanse for å lykkes i utdanningsløpet. Senteret koordinerer også flere nasjonale oppdrag for å forsterke programmering i grunnopplæringen og drifter ekskursjonsbåten Ny Vigra III, for å nevne noen av våre mange aktivitetsområder. En aktiv rolle innen digitalisering og utvikling av nye moderne undervisningsformer står også sentralt.

De siste årene har INSPIRIA jobbet stadig mer med prosjekter og vår prosjektportefølje fortsetter å øke. Vi søker derfor etter heltids og deltids prosjektmedarbeidere og -assistenter som kan bistå vårt prosjektteam med utførelse av ulike prosjektoppgaver. Studenter og nyutdannede med fleksibel hverdag kan også søke. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Prosjektmedarbeider/assistent – heltid/deltid


Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i prosjektutførelse på utvalgte prosjekter innen naturvitenskapelige skoleleveranser, grønn mobilitet, folkehelse og livsmestring, bærekraft og miljøvennlig energi, marine fag osv.
 •  Bidra innen senterets administrative støttefunksjoner
 •  Oppfølging av leverandører, kunder og målgrupper
 •  Bistå med rapportering av prosjekter
 •  Representere senteret i utvalgte sammenhenger

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen naturvitenskapelige fag, administrasjon eller prosjektarbeid
 •  Erfaring med naturvitenskapelige temaer
 •  Erfaring med utførende arbeid fra små eller større engasjementer
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Egenskaper:

 • Solid gjennomføringsevne
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Stor arbeidsinnsats og stå-på evne
 • Gode koordineringsegenskaper og inkluderende holdning
 • Samarbeidsorientert og lagspiller
 • Strukturert og pliktoppfyllende
 • Tilpasningsdyktig, positiv og utadvendt
 • Trives med både utfordringer og ansvar

Vi kan tilby:

 • Et inspirerende arbeidsmiljø i flotte lokaler
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel hverdag
 • Fokus på faglig utvikling
 • Stor tverrfaglighet
 • Dyktige og engasjerte kollegaer

Lønn og tiltredelse etter avtale. Prosjektmedarbeider rapporterer til prosjektkoordinator.


Om arbeidsgiveren

INSPIRIA science center er et av Norges 12 regionale vitensentre. Senteret har et omfattende tilbud til utdanningssystemet i Viken, og årlig besøker en stor andel av regionens elever og lærere senteret. INSPIRIA har et aktivt samarbeid med universitet- og høgskolesektoren og er praksisarena for lærer- og lektorstudenter. Senteret samarbeider også med sterke aktører innen næringsliv og forskning for å fremme naturvitenskap og teknologi, gjerne kombinert med bærekraftig utvikling samkjørt med medborgerskap og demokrati.

I helger og ferier er INSPIRIA et attraktivt opplevelsessenter, både innendørs og i vår utendørs aktivitetspark. Vitensenteret har gode møtefasiliteter og drifter kafé og butikk som en del av tilbudet. INSPIRIA er et offentlig AS eid av Viken fylkeskommune, Sarpsborg kommune og øvrige kommuner i Østfold.

Søknadsfrist 17. januar 2021

Kontakt HR- og administrasjonssjef Christine Alstad Gaare dersom du har ytterligere spørsmål om de ledige stillingene: christine.gaare@inspiria.no.

Send inn din søknad her »