Content1 | col2

Slik foregår samarbeidet med skolene

Publisert: 28.03.2011
På INSPIRIA science center har vi et mål om å ha det best tenkelige samarbeidet med skolene i Østfold! Vi vet at det er gjennom et tett og nært samarbeid med skolene vi kan nå målet om å bidra til å øke realfagskompetansen i regionen, samt øke fokuset på forebyggende helsearbeid.
INSPIRIA-kontakter
Et tiltak vi har gjort for å få til dette, er å knytte til oss INSPIRIA-kontakter fra skolene, og de aller fleste skolene i fylket har en, og i noen tilfeller to, INSPIRIA-kontakter. Dette er fantastisk bra! INSPIRIA-kontaktene er superbrukere av senteret og fungerer som brobyggere mellom INSPIRIA og skolen. Ved god kommunikasjon oss i mellom, hvor vi blant annet inviterer til inspirasjonsmøter for å se på nye utstillinger, vil vi kunne sikre et unikt tilbud til skolene.

Samarbeidsskoler
I tillegg har vi samarbeidsskoler som er med på å teste ut og kvalitetssikre skoleprogrammene våre. Dette er til uvurderlig hjelp for oss da vi er avhengig av synspunkter utenfra for å optimalisere tilbudet. Alle lærere og elever evaluerer programmet de har vært med på. Kontinuerlige evalueringer er viktig for oss, slik at vi hele tiden kan videreutvikle og kvalitetssikre våre program. Greåker videregående skole har bidratt i utviklingen av 7 skoleprogrammer til de videregående skolene, samt kvalitetssikret og testet ut programmene.

Tildeling av tid til hver skole
Tildeling av tid til skolene er det viktigste grepet vi har gjort med tanke på samarbeid med skolene. For å kunne gi et likeverdig tilbud til elevene legger vi besøket inn i årsplanene til skolene. Tildelingen vil være hos skolene i løpet av mai måned, slik at skolene har tid til å legge dette inn i sine planer før oppstart kommende høst.

Når klassene har fått tildelt tid kan lærerne, gjerne i samråd med elevene, gå inn på hjemmesiden til INSPIRIA og bestille ønsket program.

Det tildelte tilbudet klassene får er gratis for elever og lærere. I tillegg dekker INSPIRIA busskostnadene for skolene i Østfold, slik at klassene transporteres gratis til og fra senteret!