Content1 | col1

Årskort til ansatte

Publisert: 11.06.2015
Støtt skoleprogrammene på INSPIRIA science center og samtidig gi de ansatte med familie inspirerende dager på viten­senteret!

Kjøp årskort - støtt skoletilbudet

Ved å kjøpe årskort til din bedrift støtter du faktisk det populære tilbudet vi har til skolene i Østfold, både til utvikling av de ulike skoleprogrammene og lærerkursene som alle er forankret i lære- og komptetansemålene i Kunnskapsløftet.

Årskort for hele bedriften

Årskortene er ikke personlige, det vil si at samme kort kan brukes for fri inngang på INSPIRIA for én ansatt den ene dagen og for en ­annen den neste dagen.

Pris pr årskort pr år: kr 2600,-

Årskort gjelder for ansatte og deres famillie. Og jo flere ­årskort, jo flere får gratis inngang til vitensenteret samtidig. Det er ­ingen begrensning på antall besøk pr år.

Vi utsteder årskortene med bedriftens egen logo, og ­bedriften velger selv sin praksis på hvordan kortene lånes ut til de ansatte. Låner man ut to kort til en ansatt med en familie på fire, så dekkes kun inngang til to. Merk: Kortet kan ikke overdras til andre, gjelder kun bedriftens ansatte og deres familier.

Gyldig hver dag, hele året

Årskortene gjelder både ved ­ordinært helge- og ferieprogram i tillegg til spesielle temadager.

Ja, dette er noe for bedriften og de ansatte hos oss >>
Dette vil jeg gjerne vite mer om >>