Content1 | col2

Vårt hovedområde: Helse

Publisert: 02.04.2011
Den 1. september 2010 ble den tidligere virksomheten Helsekilden implementert i INSPIRIA science center som et hovedområde på helse. Senteret tar dermed en tydelig posisjon innen helsefremmende og forebyggende arbeid blant nordiske vitensentre!
Barn og unge er den viktigste målgruppen for INSPIRIA, også i forhold til folkehelsearbeidet. Her legges premissene for helsetilstanden til enkelt individet for resten av livet. God helse og sunn livsstil i de første leveårene er derfor avgjørende for den videre helsetilstanden. Forebyggende arbeid krever mange tiltak på forskjellige nivåer for å lykkes.

INSPIRIAS satsing innen helse er en viktig bidragsyter da den med sin unike og involverende pedagogikk tilfører og kompletterer tradisjonelle undervisningsformer. Uansett aldersgruppe legger vi vekt på å utvikle sosiale ferdigheter, bevisstgjøring av egne verdier og egne valg.

Programtilbudet tar utgangspunkt i nasjonale målsetninger innen det helsefremmende arbeidet. Eksempler på det kan være økt fysisk aktivitet, mer frukt og grønt, mindre mobbing og økt trivsel. Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ligger også til grunn for fagområder skole- og barnehageprogrammer inneholder.

Våre arbeidsmetoder

02.04.2011
Vårt hovedområde bruker varierende arbeidsmetoder der konfluent pedagogikk, altså erfaringsbasert læring, er grunnleggende for arbeidet. Pedagogikken bygger på prinsippet: "å lære er å oppdage". Lær mer om arbeidsmetodene vi bruker »

Våre tilbud

02.04.2011
Våre tilbud retter seg direkte mot barn og unge men også til nøkkelpersoner som befinner seg rundt dem. Nøkkelpersoner kan være foresatte, helsepersonell, ansatte i barnehage og skole. Les mer »

Våre skoleprogrammer innen helse

05.05.2011
Våre skoleprogrammer på helse tar utgangspunkt i nasjonale satsingsområder, Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehagen. De inneholder både det fysiske og psykiske helseaspektet. Se oversikt her Les mer om våre skoleprogrammer »

10 tips for bedre helse

10.06.2011
Hva er egentlig god helse? Vi vil kanskje legge ulike ting i det, men her kommer en liste på 10 tiltak som kan bedre den psykiske og fysiske helsen hos de fleste av oss. JA - jeg vil ha en bedre helse! »