Content1 | col2

Klimaregnskap

Publisert: 27.03.2011
En klimakvote tilsvarer ett tonn av klimagassen karbondioksid (CO2). Klimakvotene som blir kjøpt via Klima- og forurensningsdirektoratet vil bli tatt ut av det offisielle kvotemarkedet. De kan dermed ikke selges videre.
Myndighetene skal sørge for at Norge innfrir sine klimamål gjennom utslippsreduserende tiltak her hjemme og kjøp av klimakvoter fra utlandet. Kvotekjøp av privatpersoner eller bedrifter kommer i tillegg til det staten sørger for.

Flere av de ansatte på INSPIRIA science center lot seg inspirere av Klima- og forurensningsdirektoratet sine nettsider, og bestemte seg for å bidra! Det kan du også gjøre gjennom frivillig å kjøpe klimakvoter og bidra til å redusere det totale CO2-utslippet i verden.

La deg inspirere av en film som forklarer hvordan klimakvoter fungerer.

Deretter kan du på de samme sidene beregne ditt utslipp – og ta et viktig valg i livet. Kjøp en klimakvote, reduser det totale CO2-utslippet og på den måten bidrar du til å få jorda i balanse!