Content1 | col2

Science-elever forsker i Hessdalen

Foto: NRK
Publisert: 13.09.2015
Hessdalfenomenet er verdenskjent som et av de mest spektakulære himmel-fenomener i verden. Elever fra Science-linjen på Greåker videregående har sammen med INSPIRIAs astrofysiker, Roger Eide, ankommet Hessdalen og skal i en hel uke studere dette uforklarlige og fascinerende fenomenet.
Hessdalen er en liten dal i Norge, ca.12 mil syd for Trondheim. I desember 1981 begynte innbyggerne å se merkelige lysfenomener, ofte beskrevet som lysende store kuler, som beveget seg rundt nede i dalen. Selvutnevnte fagfolk møtte også opp og kom med den enkle forklaringen: UFO = besøk fra verdensrommet!

Fram til slutten av 1984 ble flere hundre observasjoner ble gjort i dalen. På det meste var det opp til 20 observasjoner i uka. Dette ble etterhvert kjent blant folk, og mange reiste til Hessdalen og fikk se fenomenet selv.

Fortsatt gjøres det observasjoner i Hessdalen, men antallet er nå ca. 20 i året. En automatisk målestasjon ble satt opp i Hessdalen i august 1998. Arbeidet med prosjektet jobbes med av en prosjektgruppen ved Høgskolen i Østfold, i samarbeid med andre forskere.

Til nå har en ikke funnet noen vitenskapelig forklaring på slike lysfenomen, hverken i Hessdalen eller andre steder i verden. Men en teori er at dette kan ha noe å gjøre med de rike mineralforekomstene i området.

Lyset er uforutsigbart og kan dukket opp nær sagt hvor som helst i dalen og til ulike tider. For å se det, er det om å gjøre å være på riktig plass til rett tid.

Science Camp - der elever får være forskere 

I flere år har det blitt arrangert Science Camp for unge forskerspirer til Hessdalen. Science Camp er et natur- og realfagsprosjekt der elevene skal benytte vitenskapelig måleutstyr og metodikk for å utforske de uforklarlige lysfenomenene i Hessdalen.

I Hessdalsprosjektet får elevene ta del i et allerede pågående stort forskningsprosjekt. I forkant av leiren blir de presentert for mysteriet og noen teorier rundt lysfenomenene. De får lære om det man til nå har klart å finne ut og hvilke metoder man har brukt for å nå denne kunnskapen. Under campen deltar de selv på innhenting av data.

Verdensrommet
Framtidsperspektiver, nysgjerrighet, undring og fascinasjon er sterkt fremtredende i Hessdalsprosjektet. Fra fjellbasene observerer man en utrolig nattehimmel og hver base er utstyrt med astronomiteleskop.

Fenomener og stoffer
En av metodene man nå bruker for å søke å finne ut mer om Hessdalsfenomenet er å ta bilder av lyset med spektralfilter på kameraet. Elevene lærer hva man kan finne ut ved spektralanalyse og ser dette i praksis. De foretar også analyser av vann og jord der fenomenet har landet. I den senere tid har man hatt mye fokus på hva dette lyset kan inneholde og eventuelt produsere av energi - og elevene trekkes inn i undringen omkring dette. Strømforsyning til utstyret på fjellbasene kommer fra solpanel og vindgenerator og elevene ser og lærer hvordan dette fungerer.

Teknologi og design
Elevene blir i løpet av campen kjent med, og lærer å betjene avanserte apparater og instrumenter som brukes i forskningarbeidet i Hessdalen. De kan også følge med på skjermer som viser observasjoner og som sender registreringene direkte til forskningsstasjon i Italia.

Mangfold i naturen
I løpet av campen oppholder man seg ute i naturen stort sett hele døgnet. Man opplever storslått fjellnatur natt og dag, og i forbindelse med arbeidet med vann og jordprøver trekkes temaer fra biologien inn.

Kropp og helse
Kosthold, trening og sunn livsstil blir naturlig satt på dagsordenen når elevene går i fjellet med oppakning og utstyr.

www.sciencecamp.no kan du følge med på årets Science Camp da de legger ut både bilder og rapporter av hva de observerer.

Kan dagens mysterium bli morgendagens teknologi?

Vi vet det er mye (lys) energi i dette fenomenet. Kan studiet av dette lede oss til en ny ren energikilde?

Fra 1984 har det vært forsket vitenskapelig på det som nå har fått navnet Hessdalfenomenet. Italienske forskere fra Radioteleskopet i Bologna har vært med siden 1997, og i de senere årene har også den franske forskningsogranisasjonen CNRS, og det franske atomenergibyrået, CEA, har plassert ut utstyr i Hessdalen. For de som vil vite mer: En feltaksjon ble gjennomført fra 21. januar til 26. februar 1984. 53 visuelle observasjoner, og flere instrumentavlesninger ble gjort i løpet av den feltaksjonen. Du kan lese mer om det i den tekniske hovedrapporten.