Content1 | col2

Trådløs energi

Publisert: 27.06.2016
Visste du at elektrisk energi kan overføres trådløst ved hjelp av mikrobølger?
Microwave Power Transmission - framtidens måte å overføre energi på?
Den første som kom på ideen om å overføre elektrisk energi trådløst var Nicola Tesla, som eksperimenterte med dette allerede i 1904.

Fordeler med trådløshet

På seksti og syttitallet begynte man for alvor å forske på trådløs energioverføring, blant annet for å kunne gi energi til flyvende farkoster. Kjente universiteter over hele verden, som MIT og universitetet i Kyoto, driver forskning på denne teknologien i dag. Teknologien gir mange fordeler: Man slipper å bygge ut ledningsnett, man kan redusere transporttapet på elektrisk energi, og man kan transportere energi til og fra verdensrommet.

Ufarlig, men kostbart
Foreløpig har man fokusert på overføring av energi via mikrobølger. Det høres kanskje farlig ut, men om teknologien tas i bruk, vil strålingen være mindre skadelig enn den vi allerede utsettes for fra mobiltelefoner.

Som alt annet, har teknologien også noen ulemper: Utviklingen av teknologien er kostbar og sendere og antenner er dyre og plasskrevende. Et viktig fremtidig bruksområde kan bli solenergi fra verdensrommet. Forskerne ser for seg en park av geostasjonære solcellesatellitter rundt jorda, som fanger solenergi. Solenergien sendes til stasjoner på jorda ved hjelp av trådløs teknologi, og formidles videre derfra til forbrukerne. Dette setter oss i stand til å bruke mer av den utømmelige energikilden vi har i Sola.

Dessverre ligger dette langt fram i tid. Forskere ved MIT har klart å overføre energi til en lyspære med 75% effektivitet på en avstand under 2 meter og tidligere i år klarte visstnok JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) å sende 1,8 kilowatt "med stor nøyaktighet" til en mottakerantenne 55 meter unna. Derfra og ut i rommet er det ennå langt…

Foto: Shutterstock
Bruk av denne teksten forutsetter følgende disclaimer: "Innhold levert INSPIRIA science center. www.inspiria.no"