Content1 | col2

Tordenvær

Publisert: 27.06.2016
I norrøn mytologi ble lyn og torden forklart med at guden Tor kjørte over himmelen med vogna si, noe som bråkte forferdelig og dermed ble kalt Tor-drønn (torden).
Det vanligste tordenværet oppstår i bygeskyer
Nå vet vi at det er i bygeskyer, som på fagspråk kalles Cumulonimbus (Cb), tordenværet vanligvis oppstår. Bygeskyer er ofte store og tette skymasser med stor vertikal utstrekning. Toppen brer seg ofte ut i en amboltslignenede form, slik som på bildet til høyre.

Hvordan det begynner
Det hele starter med at solen varmer opp jordoverflaten som skaper termik (oppadgående luftstrømmer) disse tar med seg store mengder fuktig oppover i luften. Når vanndampen stiger blir den avkjølt, kondenserer og danner små vanndråper som vi ser som skyer. I denne prosessen blir det frigjort varme som ytterligere øker transport av vanndamp oppover i skyen. Den vil stige til den når luftlaget som kalles tropopausen. Når ikke vanndampen kan stige høyere, sprer den seg utover og skaper en form som ligner på en ambolt.

I denne skytypen er det sterke stigende og synkende luftbevegelser. Her fryser vanndråpene til is i forskjellige størrelser som blir transportert opp og ned inne i skyen. Når isbitene kolliderer med hverandre blir de små iskrystallene positivt ladet og transporteres deretter høyt opp i skyen. De større iskrystallene blir negativt ladet, og ettersom de er større blir de ikke løftet så høyt opp.

Dette skaper en sky med positiv ladning i de øvre deler og negativ ladning i de lavere delene.


Lynet skapes av utladninger av elektrisk energi mellom deler av skyen eller mellom sky og jord
Dette skjer når et skred av elektroner beveger seg i trinn på 50m den forgrener seg og søker et utladningspunkt. Når den er mellom 40-100 meter fra bakken oppstår det en oppover gående ladningskanal. Når de to kanalene møtes er det en ionisert luft som skaper en ledende kanal rett fa skyen til bakken. Dette starter den store utladning. Nå kommer 3-4 strømstøt med strømmer opp til 20000 A i hvert støt med 40m/s mellomrom. Det skapes en ionekanal med en temperatur på 20000 grader °C og en diameter på fire cm. Det er dette som er lynet.

Hele denne kanalen fra bakken til skyen produserer en sjokkbølge som går over i lydbølger. Det er lyden av torden.

Andre lyn-fenomener
Det kan også oppstå lyn ved skogbranner og vulkanutbrudd med lignende mekanismer. Det finnes andre lyn fenomener som kulelyn som vitenskapen fremdeles ikke kan forklare.

Unngå høyder og høye ting når det lyner
Hvis du er ute når det lyner bør du ikke oppholde deg på høyder og nær høye ting som master eller trær. Du er derimot helt trygg dersom du befinner seg inne i en metallkontainer, slik som bilen din, som da skaper det vi kaller Faradays bur.

Foto: Shutterstock
Bruk av denne teksten forutsetter følgende disclaimer: "Innhold levert INSPIRIA science center. www.inspiria.no"